Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα η ηλεκτροκίνηση στην ΕΕ χρειάζονται ενισχύσεις, επενδύσεις και επεκτάσεις του σημερινού δικτύου

Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα η ηλεκτροκίνηση στην ΕΕ χρειάζονται ενισχύσεις, επενδύσεις και επεκτάσεις του σημερινού δικτύου
Τετάρτη, 06/09/2023 - 12:04

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό. Θα είναι όμως σε θέση τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθούν στο σημαντικό επιπλέον φορτίο που θα προέρχεται από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά;

Έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, και δημοσιοποιεί σήμερα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έδειξε ότι αν και ορισμένοι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να έχουν υψηλές συνδέσεις δικτύου, αυτοί δεν θα πρέπει να γίνουν εμπόδιο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Για να μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι να προσφέρουν απρόσκοπτα ηλεκτρική ενέργεια σε όλα τα οχήματα, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα χρειάζονται ενισχύσεις, επενδύσεις και επεκτάσεις του σημερινού δικτύου. Έτσι για να υπάρξει υλοποίηση του πλάνου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν άμεσα, χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο.

Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης (κυβερνήσεις, φορείς εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης, διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) θα πρέπει να ξεκινήσουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον προγραμματισμό το συντομότερο δυνατό για να διασφαλίσουν τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες φόρτισης τόσο των αυτοκινήτων, αλλά κυρίως των φορτηγών για τα οποία οι ανάγκες θα είναι πολλαπλάσιες και πολύ πιο απαιτητικές από αυτές των αυτοκινήτων.

Το κλειδί για μια επιτυχημένη και έγκαιρη απορρόφηση της υποδομής φόρτισης είναι να γνωρίζουμε πότε και πού θα προκύψει η ζήτηση. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται σχέδια ανάπτυξης που βασίζονται στην προβλεπόμενη ζήτηση. Τα φιλόδοξα πρότυπα διοξειδίου του άνθρακα για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι κάτι το δεδομένο καθώς έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακή μείωση των εκπομπών τόσο από το 2025 και το 2030, όσο και για το 2035 και μετά. Και φυσικά αυτή η ενέργεια που θα απαιτηθεί για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τότε μόνο θα υπάρξει ηλεκτροκίνηση με μηδενικούς ρύπους. Σε διαφορετική περίπτωση το πρόβλημα των εκπομπών ρύπων θα μετατοπιστεί αλλού, χωρίς να έχουμε πετύχει την απόλυτη μείωση των εκπομπών άνθρακα.