ΙΕΝΕ: Μελέτη για Εφαρμογή Τεχνολογιών CCUS, σε Συνεργασία με Σημαντικές Ενεργειακές Εταιρείες

ΙΕΝΕ: Μελέτη για Εφαρμογή Τεχνολογιών CCUS, σε Συνεργασία με Σημαντικές Ενεργειακές Εταιρείες
Τρίτη, 15/11/2022 - 09:51

Τις προοπτικές της δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCUS) στην Ελλάδα φιλοδοξεί να αναδείξει το ΙΕΝΕ και, για τον σκοπό αυτό, δρομολογεί την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Το πρότζεκτ έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών ελληνικών ενεργειακών εταιρειών, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό και θα παρακολουθούν ενεργά τη μελέτη, την οποία καταρτίζει η ερευνητική ομάδα του ΙΕΝΕ σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους.

Καθώς η ΕΕ αναθεωρεί την ενεργειακή της πολιτική ως προς τη χρήση άνθρακα, υπό το βάρος των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και των επιβαρύνσεων στην αγορά ενέργειας, η αξιοποίηση τεχνολογιών CCUS αποκτά εκ νέου μεγάλη επικαιρότητα. Οι εφαρμογές του CCUS δεν αφορούν, πλέον, μόνο την αποθήκευση του εκπεμπόμενου από βιομηχανικές δραστηριότητες διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την αξιοποίησή του για την παραγωγή «καθαρών» καυσίμων (π.χ. υδρογόνο). Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, κ. Κάντρι Σίμσον, προανήγγειλε νέο πακέτο χρηματοδότησης έργων CCUS, γεγονός ενδεικτικό της αναθέρμανσης του σχετικού ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπό κατάρτιση μελέτη του ΙΕΝΕ δεν έχει στόχο απλά τη θεωρητική διερεύνηση των τεχνολογιών CCUS ή των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Αντίθετα, πρόκειται να αποτελέσει έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για την εισαγωγή του CCUS στη χώρα μας, με την επιλογή γεωγραφικών περιοχών για την δημιουργία industrialCCUShubsαλλά και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για όλες τις πτυχές του, από το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι ζητήματα χωροθέτησης κοκ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία πρώτη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας ανάμεσα στη μελετητική ομάδα του ΙΕΝΕ και εκπροσώπους των εμπλεκόμενων εταιρειών, όπου αναλύθηκαν, σε γενικές γραμμές, το πεδίο έρευνας και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της μελέτης.