Το σχέδιο απανθρακοποίησης της γαλλικής βιομηχανίας

Το σχέδιο απανθρακοποίησης της γαλλικής βιομηχανίας
Τετάρτη, 06/09/2023 - 06:21

Οι προσπάθειες για τη σταδιακή απαλλαγή των γαλλικών εργοστασίων από τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα γίνονται όλο και πιο οργανωμένες, η συνολική απανθρακοποίηση της δευτερογενούς παραγωγής παραμένει ωστόσο ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της πρεσβείας μας, το συνολικό κόστος απανθρακοποίησης της γαλλικής βιομηχανίας αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2050 και θα χρηματοδοτηθεί από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Από αυτό το ποσό, τα 30 δισ. υπολογίζεται να δαπανηθούν για τις 50 βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη Γαλλία.

Ειδικότερα, αυτές οι 50 εγκαταστάσεις ευθύνονται για το 55% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, ενώ για το υπόλοιπο 45% ευθύνονται μικρότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες η μείωση ή η εξάλειψη της καύσης του άνθρακα από τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας, κρίνεται πιο εύκολη.

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας παρουσίασε τους στόχους για τη μείωση εκπομπών άνθρακα έως το 2030 και στη συνέχεια έως το 2050, τα έργα και τις επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, καθώς και τις δημόσιες επενδύσεις που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να καταστεί αυτή η προσπάθεια οικονομικά βιώσιμη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, ανακοίνωσε την πρόθεση διπλασιασμού του προγραμματισμένου για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας κονδυλίου από 5 δισ. σε 10 δισ. ευρώ, με σκοπό να παροτρύνει τους κατασκευαστές να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 50% μέχρι τότε. Προβλέπεται ότι ορισμένες μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα δυσκολευτούν να υπερβούν το 40%, ενώ για άλλες θα είναι πιο εύκολο να φτάσουν το 50%.

Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να χρηματοδοτεί μόνο μη κερδοφόρα έργα σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, τα οποία ο ιδιωτικός τομέας δε θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μόνος του και τα οποία αποτελούν το ένα τρίτο περίπου των συνολικά απαιτούμενων επενδύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το επίπεδο της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 90% της επένδυσης. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα των επενδύσεων προβλέπονται να είναι μακροπρόθεσμα κερδοφόρες, με υπολογισμένες περιόδους απόσβεσης τριών ετών.

Η στρατηγική της γαλλικής κυβέρνησης προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία “αυτοκινητόδρομων” του διοξειδίου του άνθρακα για τη συλλογή των εκπομπών από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη διοχέτευση και αποθήκευσή τους σε ειδικούς κόμβους (αποκαλούμενους carboducs) που θα αποτελέσουν στο μέλλον κρίσιμες υποδομές για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, έχοντας ρόλο ανάλογο με αυτόν που είχαν οι γραμμές υψηλής τάσης, οι αυτοκινητόδρομοι και τα τραίνα υψηλών ταχυτήτων (TGV) τον περασμένο αιώνα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος απανθρακοποίησης της γαλλικής βιομηχανίας, η ηλεκτρική ενέργεια που θα χρειαστεί αναμένεται να αυξηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, πρόκειται για ένα σχέδιο βιώσιμο, το οποίο δε συνεπάγεται την αποβιομηχανοποίηση της χώρας.