Προχωρά το FSRU της Elpedison στον Θερμαϊκό κόλπο- Με δύο πλοία ο σχεδιασμός

Προχωρά το FSRU της Elpedison στον Θερμαϊκό κόλπο- Με δύο πλοία ο σχεδιασμός
Πέμπτη, 25/05/2023 - 06:34

Προχωρά κανονικά η Elpedison τις διαδικασίες ωρίμανσης του FSRU, που σχεδιάζει να εγκαταστήσει στο Θερμαϊκό κόλπο.

Με αίτηση που υπέβαλλε στη ΡΑΑΕΥ η Elpedison ζητά την τροποποίηση της άδειας ΑΣΦΑ που διαθέτει προκειμένου να εγκαταστήσει δύο πλοία και όχι ένα όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Παρά τους προβληματισμούς που εκφράζονται για την αγορά φυσικού αερίου και τις προοπτικές των πλωτών σταθμών αεριοποίησης LNG η εταιρεία εκτιμά πώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει διαμορφώσει εντελώς νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εκφράζει δε την άποψη ότι οι συνθήκες αυτές δεν πρόκειται να ανατραπούν πλήρως μετά τη λήξη του πολέμου.

O πλωτός τερματικός σταθμός LNG της Elpedison θα είναι στα ανοιχτά των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης (HelleniQ Energy) όπου είναι εγκατεστημένη και η μια από τις δυο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας, ενώ σχεδιάζεται να εγκατασταθεί μια ακόμη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου.

Στόχος του έργου, που με βάση το νέο σχεδιασμό θα αποτελείται από δυο πλοία δυναμικότητας 120.000 -130.000 κμ το κάθε ένα, θα είναι να τροφοδοτεί τόσο τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Elpedisonόσο και τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η αίτηση τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ, που υπεβλήθη στη ΡΑΑΕΥ αφορά τόσο στην εγκατάσταση δυο αντί του ενός πλοίων όσο και στην αλλαγή του σημείου που θα τοποθετηθούν εντός του Θερμαϊκού Κόλπου. Η επιλογή της εγκατάστασης των δυο πλοίων έγινε για λόγους οικονομικούς καθώς στην αγορά υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα μικρότερων πλοίων.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης της άδειας η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει εντός του Καλοκαιριού, προς έγκριση το φάκελο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα εντός του Φθινοπώρου θα ξεκινήσει τη διενέργεια του ενός από τα δυο markettestπου πρέπει να γίνουν να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ενδιαφέρον χρήσης της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι η Elpedison σχεδιάζει να θέσει σε market test το 60% της δυναμικότητας του έργου καθώς όπως προαναφέρθηκε, η υπόλοιπη δυναμικότητα του θα αξιοποιηθεί για την τροφοδοσία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της εταιρίας.

Οι διαδικασίες αυτές εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα έτος για να ολοκληρωθούν και ως εκ τούτου η Elpedisonθα κληθεί να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση, με βάση και τα αποτελέσματα του markettest, το καλοκαίρι του 2024 με στόχο το έργο να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026.