Οριστικοί πίνακες προσληπτέων για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Οριστικοί πίνακες προσληπτέων για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ
Τετάρτη, 12/04/2023 - 14:20

Ανακοίνωση για την Προκήρυξη 1/2022- Οριστικοί πίνακες προσληπτέων καθώς και ο οριστικός πίνακας απορριπτέων για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων καθώς και ο πίνακας απορριπτέων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα απασχόλησης και για όλους τους κωδικούς θέσεων αυτής.

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Προκήρυξη 1/2022