ΕΧΕ: Έναρξη της 24/7 συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς “XBID”

ΕΧΕ: Έναρξη της 24/7 συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς “XBID”
Τρίτη, 06/12/2022 - 09:46

Το ΕΧΕ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της ενδοημερήσιας αγορας συνεχούς συναλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διαπραγματεύονται σε 24ωρη βάση, σε μια ενιαία ολοκληρωμένη Eυρωπαϊκή ενδοημερήσια αγορά, που συνδέει πλέον 25 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

Η έναρξη της αγοράς πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, όταν τόσο η Ελλάδα όσο και η Σλοβακία συνδέθηκαν στο «XBID», την ενιαία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενδοημερήσια αγορά. Η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος οδηγεί σε περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, προωθώντας τη διασυνοριακή διαπραγμάτευση, τη βέλτιστη κατανομή δυναμικότητας και την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Το ΕΧΕ επιδιώκει συνεχώς την εισαγωγή προϊόντων που διευκολύνουν τις ανάγκες προγραμματισμού των συμμετεχόντων στην αγορά, τη βελτιστοποίηση της αξίας και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ. Το XBID είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προς το σκοπό αυτό. Χάρη στις νέες ευκαιρίες συνεχούς διαπραγμάτευσης, οι συμμετέχοντες στην αγορά με χαρτοφυλάκια ΑΠΕ θα μπορούν να προσαρμόζουν τη θέση τους σε συνεχή βάση και να διαχειρίζονται τις ευθύνες εξισορρόπησης που αναλαμβάνουν. Η αναμενόμενη αύξηση τόσο των συμμετεχόντων στην αγορά όσο και του όγκου συναλλαγών θα αυξήσει επίσης τη ρευστότητα της αγοράς.

Ο Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών & Διευθυντής Λειτουργίας Αγορών, Δρ. Χριστόφορος-Ανέστης Ζούμας δήλωσε ότι: «Η έναρξη του XBID ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είναι το αποτέλεσμα μιας προπαρασκευαστικής περιόδου 2 ετών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία συμμετείχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την άψογη συνεργασία τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είδαμε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά και ικανοποιητικό αριθμό συναλλαγών από την έναρξη της νέας αγοράς».