Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023

Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023
Παρασκευή, 02/12/2022 - 13:49

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλετρικής Ενέργειας ανάρτησε το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2023.

Δείτε τοεδώ.