Υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος τις ώρες αιχμής προτείνει η Κομισιόν

Υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος τις ώρες αιχμής προτείνει η Κομισιόν
Τρίτη, 13/09/2022 - 13:06

Ο υποχρεωτικός στόχος για τις ώρες αιχμής θα περιλαμβάνει την επιλογή 3-4 ωρών ανά ημέρα.

Αλλάζει το σχέδιο της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση και πλέον προτείνει υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος καθημερινάκατά τις ώες αιχμής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προτείνει έναν υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας -ένα βήμα πριν το δελτίο-, μαζί με μέτρα για τη διοχέτευση των κερδών των ενεργειακών εταιρειών στους καταναλωτές που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, μεταδίδει το Bloomberg.

Ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, η Κομισιόν, θα προτείνει το πακέτο αυτή την εβδομάδα αλλά θα πρέπει να πάρει πράσινο φως από τα κράτη-μέλη.

Το αρχικό της σχέδιο πέντε σημείων ήταν ακόμη πιο φιλόδοξο, με την αμφιλεγόμενη ιδέα του πλαφόν στην τιμή του εισαγόμενου ρωσικού φυσικού αερίου να αναβάλλεται, για να υπάρξουν περισσότερες συνομιλίες. Μια κίνηση για την άμβλυνση της κρίσης ρευστότητας στις ενεργειακές αγορές που πιέζονται από τα margin calls, η οποία κέρδισε ευρεία υποστήριξη την περασμένη εβδομάδα, εξετάζεται τώρα ξεχωριστά, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, μεταδίδει το Bloomberg.

Εάν το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης περάσει από τα κράτη-μέλη, θα είναι μια ριζική κίνηση. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη.

Η Επιτροπή κάνει τις εξής προτάσεις:

Δύο στόχοι για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας: ένας στόχος προαιρετικός αφορά τη συνολική κατανάλωση και ο άλλος, υποχρεωτικός, τη μείωση της ζήτησης κατά επιλεγμένες ώρες αιχμής. Ο υποχρεωτικός στόχος για τις ώρες αιχμής θα περιλαμβάνει την επιλογή 3-4 ωρών ανά ημέρα. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ώρες όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να είναι χαμηλή.

Μια «έκτακτη και προσωρινή» εισφορά σε εταιρείες στις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και διυλιστηρίων με βάση τα επιπλέον κέρδη τους. Θα ορίσει ένα ελάχιστο επίπεδο, με τα κράτη- μέλη να επιτρέπεται να εφαρμόζουν υψηλότερο συντελεστή. Θα έχει βάση τα κέρδη προ φόρων του οικονομικού έτους που αρχίζει το 2022, τα οποία είναι υψηλότερα -κατά ένα ποσοστό που δεν έχει ακόμη καθοριστεί- από τα μέσα κέρδη προ φόρων για τα τρία έτη που ξεκινούν το 2019.

Ο περιορισμός των υπερβολικών εσόδων των εταιρειών που παράγουν ενέργεια από άλλες πηγές πλην του φυσικού αερίου, μέσω ενός ορίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τεχνολογίες όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο λιγνίτης ή η πυρηνική ενέργεια. Το ανώτατο όριο θα καθοριστεί σε ένα επίπεδο ώστε να αποφευχθεί να τεθεί «σε κίνδυνο η διαθεσιμότητα και η κερδοφορία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων» και οι επενδύσεις. Θα ισχύει μόνο για τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της αγοράς και θα αποφεύγεται η στόχευση παραγωγών που έπρεπε να «χετζάρουν» τα έσοδά τους σε τιμή κάτω από το επίπεδο ανώτατου ορίου.