ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Πέμπτη, 16/12/2021 - 16:51

Αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα οι Ειδοποιήσεις Πληρωμής για την επιστροφή στον ΕΛΑΠΕ του ποσού της Διαφορικής Προσαύξησης για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με Συμβάσεις Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), καλούνται να επιστρέψουν την αρνητική Διαφορική προσαύξηση στον ΕΛΑΠΕ μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Η εφαρμογή που τέθηκε σε ισχύ μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ , δίνει με απλοποιημένο τρόπο (RF συναλλαγής ) την δυνατότητα επιστροφής. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021. Μετα την παρέλευση της προθεσμίας τίθενται σε ισχύ τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 69 του Ν. 4843/2021.