Ο ΔΕΔΔΗΕ για τον συμπληρωματικό πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη κατηγορίας ΔΕ – Προκήρυξη 1/2021

Ο ΔΕΔΔΗΕ για τον συμπληρωματικό πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη κατηγορίας ΔΕ – Προκήρυξη 1/2021
Παρασκευή, 24/09/2021 - 16:23

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2021 και κατόπιν μη πλήρωσης του συνόλου των προκηρυχθεισών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, συμπληρωματικός πίνακας με υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη, καθώς και οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων.

Προκήρυξη 1/2021