Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για το ύψος των Εγγυήσεων ΕΦ για το ΜΣΣ της Κρήτης.

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για το ύψος των Εγγυήσεων ΕΦ για το ΜΣΣ της Κρήτης.
Παρασκευή, 24/09/2021 - 12:09

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 07 Σεπτεμβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το ύψος των Εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου (ΕΦ) για το ΜΣΣ της Κρήτης, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 15.09.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-309662, Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ

Ημερομηνία αποστολής: 16.09.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-309667, Αποστολέας: ΕΣΠΕΝ

Ημερομηνία αποστολής: 16.09.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-309685, Αποστολέας: ΕΣΑΗ