Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά 10 άτομα για εργασία ορισμένου χρόνου στη Φθιώτιδα

Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά 10 άτομα για εργασία ορισμένου χρόνου στη Φθιώτιδα
Τετάρτη, 22/09/2021 - 13:35

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 10 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , στο εργοτάξιο κατασκευής Γ.Μ. του Τομέα Κατασκευών Γραμμών Μεταφοράς της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 26.09.2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.