Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

Πέμπτη, 09/09/2021 - 13:11

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

ΗΡΩΝ CC, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ELPEDISON THESS

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι κατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΗΡΩΝ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ELPEDISON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 10), το οποίο θα βρείτε εδώ.