ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΔΕΚ)

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΔΕΚ)
Δευτέρα, 23/08/2021 - 14:05

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Έρευνας & Καινοτομίας (ΔΕΚ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 47) του Νομού Αττικής, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 24/08/2021 έως και 02/09/2021.

Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων