ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής
Παρασκευή, 20/08/2021 - 19:58

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΡΑΕ όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Πιο αναλυτικά η ΡΑΕ, δημοσιοποίησε τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση μιας εταιρείας που αιτήθηκε τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των απόψεών της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακο

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία αποστολής: 02.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307586
Αποστολέας: ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307711
Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

3. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307717
Αποστολέας: ELPEDISON

4. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307727
Αποστολέας: ΔΕΣΦΑ

5. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307746
Αποστολέας: BLUE GRID GAS & POWER

6. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307753 –
Αποστολέας: Φυσικό Αέριο – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307779
Αποστολέας: ΔΕΔΑ

8. Ημερομηνία αποστολής: 04.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307791
Αποστολέας: ΖΕΝΙΘ