Ανακάλυψη νέου τύπου μπαταρίας με μεγάλη διάρκεια ζωής

Ανακάλυψη νέου τύπου μπαταρίας με μεγάλη διάρκεια ζωής
Σάββατο, 29/04/2023 - 07:54

Η χωρητικότητα αποθήκευσης της μπαταρίας δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου με χαμηλές ωστόσο ενεργειακές πυκνότητες.

Σε μια σημαντική ανακάλυψη προχώρησε η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης (TU Wien), καθώς ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας μπαταρίας ιόντων οξυγόνου της οποίας βασικό πλεονέκτημα είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής δεδομένου του ότι μπορεί να αναγεννηθεί ενώ η χωρητικότητα αποθήκευσης δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου με χαμηλές ωστόσο ενεργειακές πυκνότητες. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να παραχθεί χωρίς σπάνιες γαίες και είναι κατασκευασμένη από άκαυστα υλικά.

Σημειώνεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της πρεσβείας μας ότι, οι συγκεκριμένες μπαταρίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας όπως την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, ωστόσο προς το παρόν ο συγκεκριμένος τύπος μπαταρίας δεν δύναται να έχει εφαρμογή σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεδομένου του ότι επιτυγχάνει μόνο το ένα τρίτο περίπου της ενεργειακής πυκνότητας που χρησιμοποιείται από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου και λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 200 και 400 °C.