ΡΑΕ: Συμπληρωματική ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Φεβρουαρίου 2023

ΡΑΕ: Συμπληρωματική ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Φεβρουαρίου 2023
Τρίτη, 14/03/2023 - 13:17

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2023.

(Συμπληρωματικός Πίνακας)

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ