Γερμανική και δανική εταιρεία ηλεκτρισμού εγκαινιάζουν θαλάσσιες συνδέσεις αιολικών πάρκων στη Βαλτική

Γερμανική και δανική εταιρεία ηλεκτρισμού εγκαινιάζουν θαλάσσιες συνδέσεις αιολικών πάρκων στη Βαλτική
Τρίτη, 20/10/2020 - 16:16

Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρισμού 50Hertz και ο Δανός ομόλογός της Energinet εγκαινίασαν την Τρίτη θαλάσσιες διασυνδέσεις για τη σύνδεση υπεράκτιων πάρκων με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και των δύο χωρών, δημιουργώντας ένα σχέδιο για τον τρόπο ενσωμάτωσης της αιολικής ενέργειας στη Βαλτική.

Η διασύνδεση ενώνει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Baltic 1, Baltic 2 και από το 2021 και το αιολικό πάρκο Kriegers Flak, επιτρέποντας την διοχέτευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των συγκεκριμένων πάρκων να διοχετεύεται και στις δύο αγορές,.

Το έργο σύνδεσης Combined Grid Solution (CGS) έχει κόστος 300 εκατομμύρια ευρώ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μέσω της βελτιωμένης κατανομής των δυνατοτήτων μεταφοράς.

Θα ενισχύσει επίσης το χονδρικό εμπόριο μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, των χωρών της Βαλτικής και της ηπειρωτικής Ευρώπης, προσφέροντας δυνατότητες εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει τις διασυνδέσεις για να καταστήσει την αιολική ενέργεια ως μια από τις πλέον αξιόπιστες πηγές ενέργειας καθώς τα κράτη μέλη αναζητούν τρόπους να στραφούν προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σχετικά με τη γερμανική 50Hertz, λειτουργεί σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή με άφθονη αιολική ενέργεια και στοχεύει στην παραγωγή του 100% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές έως το 2032. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2020 άγγιξε το ρεκόρ του 65% πράσινης ισχύος στα δίκτυά της.

Από την άλλη η Σκανδιναβία διαθέτει τεράστιες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το δε αιολικό πάρκο Kriegers Flak, 600 MW, θα είναι το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Δανίας, παρέχοντας ενέργεια σε 600.000 νοικοκυριά.

Με στοιχεία από: Reuters