WindEurope: Πώς η ΕΕ θα πιάσει τον στόχο ΑΠΕ για το 2030- Ο ρόλος των PPAs και των CfDs

WindEurope: Πώς η ΕΕ θα πιάσει τον στόχο ΑΠΕ για το 2030- Ο ρόλος των PPAs και των CfDs
Σάββατο, 03/06/2023 - 06:56

Για την αιολική ενέργεια αυτό σημαίνει διπλασιασμό του σημερινού ρυθμού εγκατάστασης σε 30 GW/έτος.

Η ΕΕ πρόκειται να αυξήσει τον στόχο της για τις ΑΠΕ για το 2030 από 32% σε 42,5%. Για την αιολική ενέργεια αυτό σημαίνει διπλασιασμό του σημερινού ρυθμού εγκατάστασης σε 30 GW/έτος. Ωστόσο, η Ευρώπη επένδυσε μόνο 17 δισ. ευρώ σε νέα αιολικά πάρκα το 2022, από 41 δισ. ευρώ το 2021 - και οι παραγγελίες για ανεμογεννήτριες μειώθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση.

Τη σχετική επισήμανση κάνει η WindEurope εντοπίζοντας το πρόβλημα στον πληθωρισμό και στις ασυντόνιστες κυβερνητικές παρεμβάσεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν υπονομεύσει τα θεμέλια της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι σύμφωνα με τον Οργανισμό, μόνο 10 GW νέων έργων αιολικών πάρκων έφτασαν σε Τελικές Επενδυτικές Αποφάσεις (FID) το 2022 - μόλις το ένα τρίτο των έργων που χρειάζεται να κατασκευάσει η Ευρώπη κάθε χρόνο. Και ούτε ένα μεγάλο υπεράκτιο αιολικό πάρκο δεν έφτασε σε FID το 2022.

Η WindEurope θέτει ως βασικά σημεία στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το μοντέλο αγοράς τόσο το θέμα της αποφυγής ασυντόνιστων παρεμβάσεων στην αγορά ηλεκτρισμού, όσο και την προώθηση των corporate PPAs, καθώς και την από θέση προτεραιότητας επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην επιστολή της προς την Κομισιόν, η WIndEurope καλεί σε επιτακτική δράση τους νομοθέτες προκειμένου να αποκατασταθεί η βεβαιότητα για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη. Ειδικότερα, αξιολογώντας τις επιδόσεις του κλάδου για το 2022, ο Οργανισμός χτυπά σήμα κινδύνου αναφορικά με την στρατηγική πρόθεση της Ευρώπης να επιτύχει τους «πράσινους» στόχους.

Κάνει ειδική αναφορά στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν «εργαλεία» όπως είναι τα CfDs και τα PPAs. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι τα «συμβόλαια επί της διαφοράς» με στήριξη της κυβέρνησης συνιστούν μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική λύση αντιστάθμισης για αιολικές επενδύσεις και επιτρέπουν τη διατήρηση του χρηματοπιστωτικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ότι αφορά τα PPAs, η WindEurope τονίζει ότι θα πρέπει να αρθούν όλα τα ρυθμιστικά εμπόδια που υπάρχουν και δυσχεραίνουν την σύναψή τους, καθώς επίσης να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ενός πρότυπου συμβολαίου που μπορεί να λειτουργήσει ως «template». Ταυτόχρονα, χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των ενεργών παικτών που θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν συμβόλαιο από την πλευρά της ζήτησης, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, σημειώνει ότι η κυβέρνηση ή και οι δημόσιες τράπεζες με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην αναδοχή των συμβάσεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την αξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα.

Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει μια γοργή και ευρεία ανάπτυξη των διμερών συμβολαίων και CfDs στην αγορά είναι η ύπαρξη καθαρά εμπορικών επενδύσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια των συμβολαίων PPAs που έχουν υπογράψει. Οι παραγωγοί, όπως αναφέρεται σχετικά στην επιστολή της WindEurope, συχνά χρειάζεται να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από την spot αγορά προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τον off-taker. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να πουλάνε μέρος της παραγωγής τους στην spot αγορά προκειμένου να έχουν αντιστοίχιση εσόδων. Τέλος, η WindEurope καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασαφηνίσει τους κανόνες για την σύνδεση των ΑΠΕ στο δίκτυο, υπογραμμίζοντας, εν συνόλω, πως η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης των δικτύων συνιστά πρώτη και βασική προτεραιότητα για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα.