Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Τέρνα Ενεργειακή μετά την παραίτηση του Β. Δεληκατερίνη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Τέρνα Ενεργειακή μετά την παραίτηση του Β. Δεληκατερίνη
Τρίτη, 16/05/2023 - 08:40

Η θητεία όλων των Μελών λήγει στις 26/8/2026 και το αργότερο την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», κατόπιν της αποδοχής της παραίτησης του κ. Δεληκατερίνη Βασίλειου, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

  • Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος,
  • Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος,
  • Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ηλίας Παϊζάνης του Γεωργίου Εκτελεστικό μέλος,
  • Ανδρέας Ταπραντζής του Βελισσάριου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία όλων των Μελών λήγει στις 26/8/2026 και το αργότερο την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας, εξέτασε και διακρίβωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4706/2020 ως προς την νέα σύνθεσή του.