Ανάχωμα στις ενεργειακή ακρίβεια οι ΑΠΕ- Στα 2,8 δις. η συνεισφορά στους λογαριασμούς ρεύματος

Ανάχωμα στις ενεργειακή ακρίβεια οι ΑΠΕ- Στα 2,8 δις. η συνεισφορά στους λογαριασμούς ρεύματος
Παρασκευή, 31/03/2023 - 11:34

Βασικός μοχλός συγκράτησης των τιμών ηλεκτρισμού αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η συνεισφορά των οποίων στις επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές έφτασε τα 2,88 δις ευρώ το 2022.

Πιέζοντας την οριακή τιμή του Συστήματος στα χαμηλότερα σημεία τις ώρες που η παραγωγή των ΑΠΕ ήταν στα υψηλότερα επίπεδα οδήγησαν στη συγκράτηση της τιμής της αγοράς.

«Τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για το 2022, στηρίχθηκαν κυρίως στις ΑΠΕ, όχι μόνο από την μεταφορά των πλεονασμάτων του ΕΛΑΠΕ ύψους 1,1 Δις Ευρώ αλλά και μέσα από τον προσωρινό μηχανισμό Ανάκτησης Εσόδων του ΕΧΕ που τροφοδότησε το ΤΕΜ με 1,783 Εκ. Ευρώ πράσινης παραγωγής» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης με αφορμή την έκδοση του Δελτίου ΕΛΑΠΕ για το 2022.

Τονίζει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί ανάμεσα στους τομείς της οικονομικής ζωής του τόπου παραθέτοντας στοιχεία για τις νέες συμβάσεις που υπεγράφησαν εντός του 2022, οι οποίες έφτασαν τις 3671 , με συνολική ισχύ στα 4,548 GW, που αναμένονται να ηλεκτρισθούν εντός του 2023 και 2024.

Οπως προκύπτει από το Δελτίο ΕΛΑΠΕ για το 2022,, στα 88,31 στον Υπολογαριασμό των Έργων μετά την 1/1/21. Αθροιστικά εμφάνισε Πλεόνασμα 307, 54 Εκ., εμφανώς επηρεασμένος από την επιβολή του πλαφόν των 85 Ευρώ.

Η εκτίμηση για το κλείσιμο του 2023 διαφοροποιείται κάπως, με τον Υπολογαριασμό των παλαιών έργων να εμφανίζει έλλειμμα ύψους 148,52 Εκατ. και τον Υπολογαριασμό των Νέων έργων να κλείνει με Πλεονάσματα ύψους 124,57 Εκ. Ευρώ.

Επανέρχεται η αναγκαιότητα για επανένωση των δυο υπολογαριασμών μσε ένα ενιαίο ΕΛΑΠΕ, έτσι ώστε να ισοσκελίζονται και να εξισορροπούνται στο σωρευτικό άθροισμά τους.

Το έτος 2022 στο ΔΣ είναι ενεργοποιημένες 18.862 Συμβάσεις, με εγκατεστημένη ισχύ 10,17 GW, που παρήγαγαν 18,9 TWh επί συνόλου 50,7 TWh που ήταν η ετήσια Ζήτηση/κατανάλωση, και «κόστισαν» (Χρέωση) στον ΕΛΑΠΕ 1.469,6 εκατ. €

Οι νέες ΑΠΕ στο Ηπειρωτικό σύστημα για το 2022 ανήλθαν στα 1610 MW εκ των οποίων τα 1454 MW αφορούσαν Συμβάσεις Διαφορικής Προσαύξησης. Η κατανομή τους ανά τεχνολογία είναι: Αιολικά 270 MW, Φ/Β 1284 MW, ΜΥΗΣ 24 MW, Βιομάζα-Βιοαέριο 20 MW και ΣΗΘΥΑ 12 MW.

Ο Υπολογαριασμός των παλαιών έργων, έχει ενεργές 15.350 Συμβάσεις, με εγκατεστημένη ισχύ 7,1 GW, παραγωγής 15 TWh, καθαρής αξίας 1.532 εκατ. € (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και ο Υπολογαριασμός των νέων έργων, 3.512 Συμβάσεις, με εγκατεστημένη ισχύ 2,7 GW, παραγωγής 2,34 TWh, καθαρής αξίας -62 εκατ. € (πίστωση ΕΛΑΠΕ).

Από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας το 62 % της εγκατεστημένης ισχύος (MW) της χώρας εγχέοντας τις κατ’ αναλογία Μεγαβατώρες και ευρισκόμενος στην δεύτερη θέση στον κατάλογο των συμμετεχόντων στην αγορά αμέσως μετα την παραγωγική δύναμη της ΔΕΗ.

Το συνολικό έσοδο από την δημοπράτηση των δικαιωμάτων ρύπων ανήλθε στα 1,327 Δις Ευρώ με μέση τιμή δικαιωμάτων CO2 στα 79,71 €/tn . Συνεισφέροντας μόλις 50,52 Εκ. Ευρώ, αφού η ποσόστωση ενίσχυσης του ΕΛΑΠΕ από τους ρύπουςήταν στο χαμηλό 3,8%, αφήνοντας όμως περιθώριο στην πολιτεία να το ανεβάσει , έτσι ώστε να καλύψει τις όποιες ανάγκες ήθελαν παρουσιασθεί.

Σχετικά με το 2023 με βάση τα σενάρια του ΔΑΠΕΕΠ η υπόθεση διείσδυσης νέων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Υπολογαριασμού Νέων Έργων Στόχων ΕΣΕΚ ΛΓ-3 για το έτος 2023 στο παρόν Δελτίο λαμβάνεται στα 2015 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 412 MW για τα Αιολικά, 1584 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 13,5 MW για τα ΜΥΗΣ, 5,5 MW για τη Βιομάζα και 1 MW για τα ΣΗΘΥΑ.