Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων από το Green Tank

Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων από το Green Tank
Πέμπτη, 23/03/2023 - 14:57

Πέντε χρόνια Ενεργειακές Κοινότητες και το Green Tank εγκαινιάζει τοΠαρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ναπαράγουν οι ίδιοι/ες την ενέργεια που καταναλώνουνκαι με αυτόν τον τρόπο αφενός συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αφετέρου προστατεύονται από την έκρηξη τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα σημαντικό εργαλείο που έχουν στα χέρια τους για να το πετύχουν αυτό είναι οιενεργειακές κοινότητεςπου αξιοποιούν τα συστήματααυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕκαι τησυλλογική αυτοπαραγωγή μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Οι ενεργειακές κοινότητες θεσπίστηκαν στην Ελλάδα το2018, εισάγοντας στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας ένα ισχυρό εργαλείο δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, αποκέντρωσης των ενεργειακών πόρων και ενεργειακής δημοκρατίας. Χτίστηκαν πάνω στα θεμέλια των ενεργειακών συνεταιρισμών που εμφανίστηκαν στον απόηχο της οικονομικής κρίσης με ένα ηχηρό αίτημα των πολιτών για τη δική τους συμμετοχή στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων. Έκτοτε έχουν λάβει χώρα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αδυναμιών που εντοπίστηκαν στην πορεία, με τελευταία την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο σχετικών διατάξεων δύο ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν στον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων.

Αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ενεργειακές κοινότητες στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, το Green Tankπαρακολουθεί και καταγράφει συστηματικάτην πορεία τους. Σε σειρά εκθέσεων έχει αναδείξει τα βασικά δεδομένα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, ενώ έχει καταθέσει προτάσεις πολιτικής με στόχο την ενίσχυση του θεσμού ιδιαίτερα στις λιγνιτικές περιοχέςκαι κυρίως τωνέργωνμη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών εν μέσωενεργειακής κρίσηςκαθώς και η ραγδαία αύξηση των αιτημάτων αυτοπαραγωγής ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες, δημιούργησαν την ιδέα για έναν διακριτό διαδικτυακό χώροπου θα ενημερώνει αρμόδιους/ες για τη χάραξη πολιτικής, ερευνητές/ερευνήτριες και ενδιαφερόμενους/ες πολίτες για:

  • τα τελευταία ποσοτικά δεδομένα για τις ενεργειακές κοινότητες και τα έργα τους τόσο στην Επικράτεια όσο και τις λιγνιτικές περιοχές,
  • το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα,
  • τους διαθέσιμους πόρους,
  • τα αναγκαία βήματα για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας,
  • τη συζήτηση για τις ενεργειακές κοινότητες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο,
  • τις προτάσεις του Green Tank για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Green Tank, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://thegreentank.gr/community-energy-watch/