«Φωτοβολταϊκά στις στέγες»: Μικρή καθυστέρηση στις αιτήσεις - Στην τελική ευθεία η επιδότηση

«Φωτοβολταϊκά στις στέγες»: Μικρή καθυστέρηση στις αιτήσεις - Στην τελική ευθεία η επιδότηση
Τρίτη, 07/03/2023 - 05:33

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η προδημοσίευση του πολυαναμενόμενου προγράμματος «φωτοβολταϊκά στις στέγες».

Ηδη οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα έχουν οριστικοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις παραμέτρους υλοποίησης του προγράμματος , όπως τη χρονική διάρκεια του, αλλά και τα μέγιστα όρια ισχύος φωτοβολταϊκών και μπαταριών, για κάθε κατηγορία δικαιούχων. Επίσης, για την «πρεμιέρα», η οποία έχει προσδιοριστεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα για τις 15 Μαρτίου και μετά ωστόσο μετά την τραγωδία στα Τέμπη μπορεί να μετατεθεί για λίγες ημέρες αργότερα, θα πρέπει να είναι πλήρως έτοιμη και η δεύτερη πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, αυτή για την κατάθεση των αιτήσεων ένταξης στη δράση.

Η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα υποδέχεται τα αιτήματα για σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία με τη διαδικασία να είναι απλοποιημένη.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που έχει κατατεθεί στη Βουλή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση, ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να καθορίζονται η χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, το είδος των αυτοκαταναλωτών, οι οποίοι δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο δίκτυο, το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται οι σταθμοί, οι διαδικασίες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ή το Σύστημα, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων.

Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου και του συστήματος».

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ και αφορά νοικοκυριά και αγρότες, καθώς οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα νοικοκυριά και οι αγρότες, ενώ το ύψος της επιδότησης θα κυμανθεί από 40% έως 60%. Ειδικότερα, ένα οικιακό σύστημα θα ενισχύεται για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού, μέγιστης ισχύος έως 10 kW (κιλοβάτ) εάν διαθέτει τριφασική παροχή, με την υποχρέωση εγκατάστασης και μπαταρίας για αποθήκευση ενέργειας, αντίστοιχης χωρητικότητας.

Δηλαδή εάν ένα νοικοκυριό εγκαταστήσει ένα σύστημα 9 kW, θα πρέπει να τοποθετήσει και μπαταρία 9 kWh (κιλοβατώρα). Στην περίπτωση που η παροχή είναι μονοφασική, τότε λόγω και των περιορισμών που θέτει για λόγους ασφαλείας ο ΔΕΔΔΗΕ, θα επιδοτείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού έως 5 kW με μπαταρία έως 5 kWh. Η παράλληλη εγκατάσταση συσσωρευτών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές.

Τα οικιακά συστήματα (όπως και των υπόλοιπων κατηγοριών δικαιούχων) θα λειτουργούν με καθεστώς net-metering. Η ύπαρξη της μπαταρίας (τουλάχιστον στα μη ευάλωτα νοικοκυριά) θα επιτρέπει την αύξηση του ταυτοχρονισμού, που σε ένα τυπικό νοικοκυριό μπορεί να φτάσει στο 60%, από 30% που είναι με ένα «απλό» φωτοβολταϊκό. Έτσι, χάρις στη μονάδα αποθήκευσης, ένα νοικοκυριό θα έχει ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, αφού για την ταυτοχρονισμένη παραγωγή-κατανάλωση θα έχει μικρότερη επιβάρυνση και από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Για να «τρέξει» το πρόγραμμα, έχουν ήδη διασφαλισθεί 150 εκατ. ευρώ, ενώ στην πορεία θα προστεθούν επιπλέον κονδύλια. Στη δράση θα προβλέπεται επίσης ένας μικρός διακριτός προϋπολογισμός ειδικά για ευάλωτα νοικοκυριά.