Στο 12,6% η φωτοβολταϊκή παραγωγή στην Ελλάδα

Στο 12,6% η φωτοβολταϊκή παραγωγή στην Ελλάδα
Τετάρτη, 22/02/2023 - 05:30

Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πανευρωπαϊκά σε όρους μεριδίου των φωτοβολταϊκών στο σύνολο της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής είχε η Ελλάδα μέσα σε έναν χρόνο.

Το μερίδιο φωτοβολταϊκής παραγωγής αυξήθηκε από 9,6% σε 12,6% το 2022, χρονιά που η εγκατεστημένη ισχύς τόσο από φωτοβολταϊκά όσο και από αιολικά αυξήθηκε σημαντικά. Ταυτόχρονα όμως έγινε και η πρώτη περικοπή έγχυσης στο δίκτυο ανησυχητική εξέλιξη όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε αναλυτική έκθεσή του για την ενέργεια το 2022.

Όπως αναφέρει, η εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά το 2022 ξεπέρασε τα 4,681 MW, σε σύγκριση με τα 4,452 MW το 2021, ενώ αντίστοιχα η εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά διαμορφώθηκε στα 5,466 MW το 2022, αρκετά υψηλότερα από τα 4,126 MW το 2021. Συνολικά, εγκαταστάθηκαν περίπου 1,700 MW νέων ΑΠΕ στην Ελλάδα το 2022 (συνολική εκτιμώμενη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ για το 2022: 10,624 MW), όταν εγκαταστάθηκαν περίπου 4,350 MW την περίοδο 2014-2021. Επίσης, το 2022 καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα περικοπή στην έγχυση ενέργειας σταθμών ΑΠΕ, λόγω αδυναμίας του δικτύου διανομής να την απορροφήσει. Αυτό αποτελεί μία πολύ ανησυχητική εξέλιξη, καθώς οι αιτήσεις για νέες ΑΠΕ που εκκρεμούν (1,000 MW για φωτοβολταϊκά, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί χάρη στα clusters που έχει δημιουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ) και για νέους σταθμούς αποθήκευσης έχουν κατά πολύ υπερκεράσει τις δυνατότητες των δικτύων μεταφοράς και διανομής να υποδεχθούν επιπλέον ισχύς εκτός από τις αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το 2022, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος, σε σύγκριση με το 2021.

Ένα από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά ήταν η υψηλότερη συμμετοχή των ΑΠΕ που έφτασε στο 34% (+4.0%) σε σχέση με το 2021, παράλληλα με τις υψηλότερες καθαρές εισαγωγές ηλεκτρισμού από τις γειτονικές χώρες (+4.0%). Μάλιστα, η σταδιακή άνοδος καταγράφεται εδώ και μια πενταετία, καθώς από περίπου 10,000 GWh που έδιναν οι ΑΠΕ (χωρίς τα νερά) το 2018, αυξήθηκαν σε 10,600 GWh το 2019, σε 13,700 GWh το 2020, σε 16,100 GWh το 2021 και έφτασαν τις 17,500 GWh το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής το 2022, σε σύγκριση με το 2021, είχε ελαφρώς αυξημένες καθαρές εισαγωγές, χαμηλότερη χρήση υδροηλεκτρικών, αύξηση των ΑΠΕ και του λιγνίτη και σημαντική πτώση στην χρήση φυσικού αερίου, που είναι αναμενόμενο στην γενική προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Αναφορικά με τη συνολικότερη συμβολή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή οι αναλυτές της έκθεσης επισημαίνουν ότι μπορεί σε ορισμένες χρονικές περιόδους οι ΑΠΕ να παρήγαγαν το 100% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού αλλά αυτό περιορίστηκε μόνο σε δυο ημέρες και για πολύ συγκεκριμένο διάστημα, χωρίς να αποσυρθούν από το σύστημα οι μονάδες βάσης (λιγνίτης, φυσικό αέριο). Ουσιαστικά, οι ΑΠΕ δεν θα ήταν δυνατό να λειτουργήσουν χωρίς το απαιτούμενο base load που προσέφεραν κυρίως οι μονάδες φυσικού αερίου και δευτερευόντως ο λιγνίτης και οι εισαγωγές. Το 2022, αυξήθηκε σημαντικά η εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά και φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

Παράλληλα, υπήρξε για πρώτη φορά η έγκριση από την ΕΕ ενός σχήματος 11% 36% 34% 5% 14% Μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή (%), 2022 Λιγνίτης Φυσικό αέριο ΑΠΕ Νερά Καθαρές εισαγωγές 19 στήριξης μονάδων αποθήκευσης, η διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά υπό το νέο μοντέλο, η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου για την ανάπτυξη των offshore αιολικών πάρκων, αλλά και η ψήφιση του δεύτερου «κύματος» απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ το περασμένο καλοκαίρι, καταλήγει η ανάλυση του ΙΕΝΕ.