Τη Δευτέρα κατατίθεται το νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Τη Δευτέρα κατατίθεται το νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
Πέμπτη, 14/07/2022 - 07:35

Το δρόμο για τη Βουλή θα πάρει το νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα το οποίο έρχεται μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων.

Κατατίθεται όμως χωρίς να έχει εκπονηθεί το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο και χωρίς να έχει παρουσιαστεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Από τα θέματα που αναδείχθηκαν στη διαβούλευση ήταν η αρμοδιότητα που αναλαμβάνει η ΕΔΕΥ. Υπενθυμίζεται πως αρμόδια εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του δημοσίου είναι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε., η οποία και θα μετονομαστεί σε «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.». Η WWF Ελλας αναφέρει πως «η εμπειρία που προκύπτει από την δραστηριοποίηση της εταιρείας αυτής στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων αναδεικνύει σαφώς ότι η ΕΔΕΥ δεν αποτελεί τον κατάλληλο φορέα για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός ανανεώσιμου πόρου και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να αναληφθεί κεντρικά από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες».

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας επισημαίνει πως το σχέδιο νόμου αναθέτει στο δημόσιο πολλές εξουσίες και εργασίες που είναι ασαφές πότε θα έχουν ολοκληρωθεί. Σημειώνει πως το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων χρειάζεται να εγκριθεί με ΚΥΑ έπειτα από Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια προβλέπονται διαδοχικές Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ΠΔ για κάθε περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και τέλος η οριοθέτηση των Περιοχών Εγκατάστασης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων προβλέπεται να γίνεται με Υπουργικές Αποφάσεις. Υπογραμμίζει ακόμα πως δεν επαρκεί η πρόβλεψη ότι ο διαγωνισμός της ΡΑΕ θα γίνει εντός 2 ετών από τις πρώτες άδειες. Η EDF Renewables Hellas αναφέρει πως το παρόν σχέδιο νόμου προκειμένου να εφαρμοστεί απαιτεί την έκδοση δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 7 Υπουργικών Αποφάσεων και ενός Προεδρικού Διατάγματος.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που διαχρονικά συνοδεύουν την έκδοση τέτοιων αποφάσεων και ειδικά Προεδρικών Διαταγμάτων, δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν και πότε θα επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ). Επιπλέον, αναφέρει πως δεν καθορίζεται ενδεικτικός στόχος σε σχέση με την επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύ των υπεράκτιων αιολικών πάρκων καθώς και ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία αναφορικά με την ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ.