Σερβία: Στα τέλη του 2021 ή στις αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν οι πρώτες δημοπρασίες ΑΠΕ

Σερβία: Στα τέλη του 2021 ή στις αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν οι πρώτες δημοπρασίες ΑΠΕ
Πέμπτη, 09/12/2021 - 21:10

Στα τέλη του 2021 ή στις αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν οι πρώτες δημοπρασίες ΑΠΕ στη Σερβία, με βάση τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας όπως ενημερώνει με πρόσφατο σχετικό του σημείωμα το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βελιγράδι.

Ο νόμος για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε τον φετινό Απρίλιο και πλέον η Σερβία στοχεύει να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 40% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2040.

Ο νέος νόμος εισάγει, μεταξύ άλλων, την διαδικασία δημοπρασιών για την δυνατότητα λήψης κινήτρων μέσω της καθιέρωσης του καθεστώτος του προνομιούχου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, απαλλάσσει τις μικρές μονάδες πράσινης ενέργειας (με ισχύ έως 500 kW) από την έκδοση άδειας κατασκευής, επιτρέπει στους πολίτες και τις εταιρείες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους κατανάλωση, ενώ εισάγει επίσης τη δυνατότητα του κράτους να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης σχετικά με επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.

Στο σημείωμα εξηγείται ότι η νέα νομοθεσία εισαγάγει δύο συστήματα επενδυτικών κινήτρων: το ασφάλιστρο αγοράς “market premium” και την προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής, «feed-in tariff», για ορισμένα μικρά έργα. Το “market premium” αποτελεί «συμπλήρωμα» της αγοραίας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδουν στην αγορά οι ιδιώτες παραγωγοί ενώ εκφράζεται σε λεπτά του ευρώ ανά kWh. Μπορεί να αποκτηθεί για το σύνολο ή μέρους της δυναμικότητας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και καταβάλλεται μηνιαία για την ηλεκτρική ενέργεια που χορηγεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Το δικαίωμα στο “market premium” αποκτάται με τη διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγει το Υπουργείο Ενέργειας βάσει των διαθέσιμων ποσοστώσεων που ορίζει η κυβέρνηση.

Μετά την ανακοίνωσή της, βάσει δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία δημοπρασίας αποτελείται από τρία στάδια: προεπιλογή, υποβολή προσφορών και επιλογή των καλύτερων προσφορών. Στο στάδιο της προεπιλογής, αποκλείονται από την διαδικασία της δημοπρασίας όσοι δεν πληρούν τις νομικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

-καταβολή χρηματοδοτικού μέσου με τη μορφή τραπεζικής εγγύησης ή κατάθεσης μετρητών (το ποσό προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της προσφερόμενης ισχύος σε kW επί 30 ευρώ για τo “market premium’’ και 10 ευρώ για τo “feed in tariff’’),

-κατάθεση ενεργειακής άδειας για τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

-έγκυρους όρους χωροταξίας ή οικοδομικής άδειας,

-βεβαίωση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ότι η σύνδεση με το δίκτυο συνάδει με τα ανάλογα έγγραφα σχεδιασμού, καθώς και με τον σχεδιασμό για την σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.