Κινούμαι Ηλεκτρικά: Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου παρατείνεται ο έλεγχος των αιτήσεων

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου παρατείνεται ο έλεγχος των αιτήσεων
Πέμπτη, 18/11/2021 - 21:34

Παράταση 2 μηνών, έδωσε το ΥΠΕΝ στη χρονική διάρκεια του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης της Δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Ειδικότερα ο έλεγχος των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» παρατείνεται μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2021.

Το έργο έχει αναλάβει η εταιρεία DBC, με τη σχετική σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΝ και της αναδόχου εταιρείας να υπογράφεται στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Ταυτόχρονα με την παράταση, το ΥΠΕΝ αποφάσισε και την ανακατανομή του αριθμού των υπό έλεγχο αιτήσεων που αποτελούν το αντικείμενο του έργου, ως εξής:

-Η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών για έως 5.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν προς έγκριση.

-Η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών για έως 4.000 αιτήματα πληρωμής που έχουν υποβληθεί.

Η απόφαση για την έγκριση της παράτασης δεν επιφέρει επιπλέον δαπάνη για το ΥΠΕΝ, πέραν των ήδη οριζόμενων στην ισχύουσα σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών.

Εξάλλου, το ΥΠΕΝ αποφάσισε χθες την έγκριση της μεταφοράς πίστωσης συνολικού ύψους 138.880,91 ευρώ για 118 ωφελούμενους.