ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με Microsoft στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με Microsoft στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Πέμπτη, 18/11/2021 - 21:17

Σε μια σημαντική στρατηγική συνεργασία που θα προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ και θα συμβάλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών και περιβαλλοντικών της στόχων, προχώρησαν ΔEΗ και Microsoft.

Το νέο πλαίσιο συνεργασίας θα βοηθήσει τη ΔEΗ να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των τεχνολογιών cloud, να ενισχύσει την ασφάλεια των ψηφιακών διαδικασιών και να ψηφιοποιήσει το εργασιακό της περιβάλλον, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους εργαζόμενούς της, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδεύσεων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπρόσθετα, η συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την πράσινη μετάβαση της Επιχείρησης και ειδικότερα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά και ευκαιρίες για συνέργειες ανάμεσα στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της ΔEΗ και της Microsoft, με στόχο την ανάπτυξη καινοτομιών που θα επιδράσουν θετικά σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας στην Ελλάδα.

Τη νέα στρατηγική συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο κ. Γιώργος Στάσσης, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEΗ και ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδας Κύπρου και Μάλτας, παρουσία των κ. Jean Philippe Courtois, EVP & President, National Transformation Partnerships της Microsoft Corp και κ. Αλέξανδρου Πατεράκη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔEΗ.

O κ. Στάσσης δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και το μεγάλο στοίχημα της ΔEΗ στη νέα εποχή. Η ψηφιακή μετάβαση συνδέεται τόσο με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και με την ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την παροχή νέων υπηρεσιών και νέων προϊόντων. Ένα πρώτο μεγάλο βήμα έγινε την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας. Μπορέσαμε με επιτυχία να ανταποκριθούμε στην αύξηση του όγκου των αιτημάτων που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τα καταστήματα της ΔEΗ, υλοποιώντας λύσεις ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ενισχύοντας τα κανάλια εξυπηρέτησης σε σημαντικό βαθμό.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, η αναβάθμιση του δικτύου και η δημιουργία νέων ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας, με στόχο να αξιοποιηθούν νέες δυνατότητες και να καλυφθούν νέες ανάγκες, όπως η αποκεντρωμένη παραγωγή και ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών είναι οι τεχνολογίες αιχμής, στις οποίες επενδύει η ΔEΗ για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, αλλά και τη μείωση του αποτυπώματός της στο περιβάλλον. Η ψηφιοποίηση και η εισαγωγή έξυπνων μετρητών θα αποτελέσει τη βάση ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση έξυπνου δικτύου, με συστήματα τηλεχειρισμού του δικτύου, της ζήτησης αλλά και της παραγωγής (GIS, Scada). Παράλληλα, η ΔEΗ πρόκειται να αξιοποιήσει τη δυναμική και τα εργαλεία της νέας φάσης αυτοματοποίησης που συνεπάγεται η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθιστάμενη έτσι Industry 4.0».

Ο κ. Μιχαλόπουλος δήλωσε: «Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας μας, GR for Growth, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, με επιχειρήσεις που λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, να διευρύνονται και να μπαίνουν σε νέους ψηφιακούς δρόμους, επιδρώντας θετικά στην ανάπτυξη της χωράς συνολικά. Η συνεργασία μας με τη ΔEΗ θα δημιουργήσει οφέλη για την ίδια την επιχείρηση, τους ανθρώπους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της και θα συμβάλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο περιβάλλον. Θέλω να τονίσω τη σημασία του Κέντρου Αριστείας, που θα επιτρέψει στη ΔEΗ να αξιοποιήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πολλαπλά οφέλη που δημιουργούν οι τεχνολογίες Cloud στον τομέα της ενέργειας».

Ο κ. Courtois δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη ΔEΗ μεταφέρει το μήνυμα ότι οι συνέργειες ανοίγουν τις προοπτικές για συνεχή τεχνολογικό μετασχηματισμό, που τελικά ενισχύει όχι μόνο τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη αλλά ολόκληρα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και κλάδους της οικονομίας. Η συνεργασία της ΔEΗ και της Microsoft θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο της ενέργειας, καθώς βασίζεται στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και ένα νέο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο που ωφελεί τόσο τους πελάτες της ΔEΗ όσο και τους ανθρώπους της. Ανυπομονώ να δω περισσότερη πρόοδο σε όλα τα μέτωπα στο μέλλον, καθώς η ΔEΗ αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της υποδομής Cloud της Microsoft».

H συνεργασία των δύο εταιρειών περιλαμβάνει:

Tην ανάπτυξη Κέντρου Αριστείας για το Cloud (Cloud Center of Excellence - CCoE), το οποίο θα επιταχύνει τη μετάβαση της ΔEΗ στο Cloud, μέσα από την υιοθέτηση βέλτιστων μοντέλων διακυβέρνησης, καλών πρακτικών και εργαλείων διαχείρισης. Το Κέντρο θα εστιάσει σε τρεις περιοχές: Υποδομή Azure, Azure Data και Τεχνητή Νοημοσύνη, και Ασφάλεια. και θα αξιοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία όπως το «Enterprise Skilling Initiative (ESI)» και το «AI Business School» της Μicrosoft.

Την ενίσχυση των δυνατοτήτων Κυβερνοασφάλειας, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την ανθεκτικότητα, τη δημόσια εικόνα, την αξία αλλά και την κανονιστική συμμόρφωσή της ΔEΗ και μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη εργαζομένων, συνεργατών και μετόχων προς την Επιχείρηση.

Την ψηφιοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος της ΔEΗ μέσα από έναν εσωτερικό μετασχηματισμό που εστιάζει στους εργαζόμενους, στις εσωτερικές διαδικασίες και τη διάθεση σύγχρονων εργαλείων, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου εργασίας που απλοποιεί την εργασιακή καθημερινότητα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα, ενισχύει τη συνεργασία και προάγει την καινοτομία.

Tη βιωσιμότητα και την καινοτομία όπου η συνεργασία μεταξύ ΔEΗ και Microsoft αφορά στην επιτάχυνση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της ΔEΗ, μέσα από την ενσωμάτωση καθαρών ενεργειακών πόρων στο σύστημα διανομής της Επιχείρησης, καθώς και την καταγραφή και διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα με τη βοήθεια τεχνολογιών της Microsoft.

Η συνεργασία των δύο μερών στους τομείς της βιωσιμότητας και της καινοτομίας θα περιλαμβάνει, επίσης, εργαστήρια για την ανάπτυξη ιδεών και επιχειρηματικών σεναρίων και πρωτοβουλιών στα πεδία των έξυπνων κτηρίων και των διασυνδεδεμένων κατοικιών, στα εργαλεία πρόβλεψης κατανάλωσης ενέργειας κ.α.

Τέλος, τα δύο μέρη δεσμεύθηκαν να κινητοποιήσουν τα οικοσυστήματα των συνεργατών τους (startups, θεσμικούς παραγωγικούς και ερευνητικούς εταίρους) προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιπλέον συνεργασίες, που θα επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση του τομέα ενέργειας στην Ελλάδα και θα ενισχύσουν την καινοτομία στο ευρύτερο οικοσύστημα.