ΣτΕ: Αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης του τιμολογίου προσωπικού της ΔΕΗ

ΣτΕ: Αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης του τιμολογίου προσωπικού της ΔΕΗ
Δευτέρα, 25/10/2021 - 19:59

Για το Φεβρουάριο του 2022 αναβλήθηκε και πάλι η εκδίκαση για την υπόθεση περικοπής της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος των εργαζομένων της ΔΕΗ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η υπόθεση αφορά την αίτηση ακύρωσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, από κοινού με την ΠΟΣ-ΔΕΗ, για το ζήτημα της περικοπής της έκπτωσης του ειδικού τιμολογίου του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ

Οι δυο Ομοσπονδίες στρέφονται κατά της απόφασης που επιφέρει σημαντική μείωση της παρεχόμενης έκπτωσης στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας για το προσωπικό και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ.

Το νέο τιμολόγιο ΓΠ, μετά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη του ν. 4643/2019 και την επακόλουθη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ τον Ιανουάριο του 2020, προβλέπει έκπτωση 30% επί του οικιακού τιμολογίου Γ1 ή Γ1Ν ως προς τη χρέωση προμήθειας που εισπράττει η ΔΕΗ, εδώ οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται κανονικά όπως στους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες. Οι δικαιούχοι ΚΟΤ μεταπίπτουν αυτόματα σε αυτό και δεν ισχύει για αυτούς το τιμολόγιο προσωπικού, ενώ αντίστοιχη αυτόματη μετάπτωση προβλέπεται και σε περίπτωση απένταξης.

Οι δυο Ομοσπονδίες υποστηρίζουν ότι η κανονιστική ισχύς της ρύθμισης για την εφαρμογή τιμολογίου προσωπικού με τους συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί με την διοίκηση της ΔΕΗ είναι τυπικά υπέρτερη από αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και η σχετική νομοθετική διάταξη, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του ΔΣ, είναι αντισυνταγματική. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι είναι ευθέως αντίθετη στην κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ αρχή της συλλογικής αυτονομίας (άρθρο 22 παράγραφος 2 Συντάγματος και άρθρο 11 της ΕΣΔΑ).

Οι δυο Ομοσπονδίες προσέφυγαν στο ΣτΕ, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης το Μάρτιο του 2020, με τη δικάσιμο να ορίζεται αρχικά για τις 27 Οκτωβρίου 2020. Καθώς η ΔΕΗ δεν είχε προσκομίσει στο ΣτΕ φάκελο απόψεων και στοιχείων, το Δικαστήριο ανέβαλε οίκοθεν τη συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο της 16/03/2021. Η νέα αναβολή που δόθηκε τότε οδήγησε στον ορισμό δικάσιμου για τις 26 Οκτωβρίου 2021, με την υπόθεση πλέον, μετά και τη νέα αναβολή, να ορίζεται προς εκδίκαση για τον Φεβρουάριο του ερχόμενου έτους.