ΥΠΕΝ: Κατατέθηκε τροπολογία για τα «φωτοβολταϊκά στις στέγες»

ΥΠΕΝ: Κατατέθηκε τροπολογία για τα «φωτοβολταϊκά στις στέγες»
Πέμπτη, 14/10/2021 - 20:23

Τροπολογία για το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των κοινοτικών

Υπουργική Απόφαση θα καθοριστούν μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, η χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται o τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, o τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα θα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά, συνδεδεμένα σε αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. Τα συστήματα αυτά θα αμείβονται με σταθερή «ταρίφα», μέσω συμβάσεων 25ετούς διάρκειας.

Το ποσό αμοιβής για την παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή θα είναι 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα), όσο δηλαδή προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση του Μαρτίου του 2020.