ΔΕΗ: Έρχονται προσλήψεις 169 εργαζομένων αορίστου χρόνου

ΔΕΗ: Έρχονται προσλήψεις 169 εργαζομένων αορίστου χρόνου
Τετάρτη, 08/09/2021 - 20:49

Κύμα προσλήψεων έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα στη ΔΕΗ, καθώς η εταιρεία προχωρά σε προσλήψεις 169 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ήδη η σχετική προκήρυξη έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Οι προσλήψεις, όπως επισημαίνεται, εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι προσλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, λογιστές, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.