Mytilineos: Πρωταθλητής στα ESG – Η ενεργειακή μετάβαση πολλαπλασιάζει την αξία του

Mytilineos: Πρωταθλητής στα ESG – Η ενεργειακή μετάβαση πολλαπλασιάζει την αξία του
Τετάρτη, 08/09/2021 - 13:28

Ένα παράδειγμα για το πώς η εφαρμογή των στρατηγικών ESG έγκαιρα σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μιας εταιρείας μπορεί να πολλαπλασιάσει την αξία της δημιουργώντας προοπτικές για μεγάλα κέρδη ανά μετοχή, αποτελεί η Mytilineos.

Αυτό τονίζει η χθεσινή έκθεση της EDISON που περιγράφει πως ο όμιλος, εφαρμόζει με επιτυχία στρατηγικές για την ενεργειακή μετάβαση, εξασφαλίζοντας την προοπτική για μεγάλη αύξηση κερδών. Δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση αλουμινίου, την πράσινη ενέργεια, την επέκταση στις ΑΠΕ -αποθήκευση ενέργειας και τα έργα βιωσιμότητας, ο όμιλος έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης που τροφοδοτείται από την ολοένα ισχυρότερη ζήτηση για έργα ενεργειακής μετάβασης.

Πρωταθλητής στα ESG-Η ενεργειακή μετάβαση φέρνει κέρδη

Η Mytilineos, τονίζει η EDISON, ηγείται στην ευθυγράμμιση με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης (ESG) μεταξύ των ελληνικών εταιρειών και είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που έθεσαν καθαρούς στόχους μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Ο όμιλος έχει κάνει πράξη μια ολόκληρη σειρά μέτρων ESG, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Βρετανίας.

Αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών σε όλες τις δρατηριότητές του, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι στον τομέα Μεταλλουργίας (παραγωγή αλουμινίου) όπου έχει θέσει στόχο να μειώσει κατά 65% τις εκπομπές CO2 ως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει (υπολογίζεται το 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2024 να είναι από ΑΠΕ) και επεκτείνοντας την παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου (από 25% το 2021 σε 40% έως το 2030). Με τη στρατηγική αυτή θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, κάτι που κατατάσσει την Mytilineos μεταξύ των παραγωγών με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην αγορά.

Από 2024, εκτιμάται ότι περίπου το 80% των κερδών της Μεταλλουργίας θα προέλθει από τις παρεμβάσεις σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση.

RSD- Τομέας ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Η επιλογή του ομίλου να δραστηριοποιηθεί στις ΑΠΕ, και ειδικά στα φωτοβολταϊκά δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση για τέτοια έργα σε όλο τον κόσμο, λόγω της ενεργειακής μετάβασης.

Η Mytilineos δημιούργησε το τμήμα ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας (RSD) το 2020 μετά την εξαγορά του υπόλοιπου 50% στη θυγατρική του Μέτκα. Είχε εμπειρία στην κατασκευή φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης ενέργειας EPC από το 2015 και άρχισε πλέον να αναπτύσσει τον δικό της χαρτοφυλάκιο έργων. Η προοπτική ανάληψης νέων έργων EPC είναι σημαντική καθώς η Total Eren, για την οποία αναλάμβάνει έργα, σήμερα διαθέτει 3,5 GW ΑΠΕ υπό κατασκευή ή λειτουργία και στοχεύει τα 5GW έως το 2022 δημιουργώντας πολύ ισχυρές μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης για το Μυτιληναίο.

Η Edison σημειώνει ότι η πρόβλεψη για 1,5 GW έργα BOT (Build-Operate-Transfer) για το 2021–25 είναι συντηρητική, δεδομένης της ωριμότητας των έργων που προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο των 4,3 GW (κυρίως φωτοβολταϊκών) που διαθέτει η εταιρεία. Στη βασική υπόθεση η Edison, προβλέπει 1,7GW, τα οποίο θα ήταν ακόμη περισσότερα
αν η εταιρεία αποφάσισε να πουλήσει μέρος από τα 1,5GW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα που διαθέτει.

SES (Sustainable Engineering Solutions)- Έργα βιωσιμότητας

Ο τομέας έργων βιωσιμότητας είναι άλλος ένας τομέας που προέκυψε το 2020, από τον πρώην τομέα EPC & Infrastructure ακολουθώντας και σε αυτόν τον τομέα την αυξανόμενη ζήτηση για έργα βιωσιμότητας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.
Τα αποτελέσματα αυτής της μεταστροφής φάνηκαν αμέσως και οι νέες παραγγελίες τριπλασιάστηκαν το 2020 (600 εκατ. Ευρώ έναντι
περίπου 200 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) με τις προβλέψεις να αναφέρουν αύξηση των εσόδων και βελτίωση της κερδοφορίας
τα επόμενα χρόνια, καθώς η επιχείρηση επεκτείνεται σε υποδομές βιωσιμότητας και να αναζητά ευκαιρίες στην κατασκευή θερμικών μονάδων και επιλεγμένων κατασκευαστικών. Ο τομέας αυξάνει το μερίδιό του σε έργα
διαχείρισης αποβλήτων, υβριδικά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και καινοτόμα ενεργειακά έργα όπως έργα υδρογόνου. Τα βιώσιμα έργα
αντιπροσωπεύουν το 21% του ανελτέλεστου, που ήταν 0,9 δισ. ευρώ στο τέλος του Η121, από 19% στο τέλος του 2020.
Σήμερα τα ώριμα έργα φτάνουν τα 0,8 δισ. ευρώ το 50% των οποίων είναι βιώσιμα έργα.

Διπλάσια κέρδη το 2022

Στρατηγικά, η Mytilineos στοχεύει άνω του 40% του EBITDA του 2025 να προέρχεται από δραστηριότητες ενεργειακής μετάβασης και πέρυσι ανέμενε ότι αυτό θα βοηθήσει στον διπλασιασμό των κερδών έως το 2025. Αυτή όμως η πρόβλεψη άλλαξε (λόγω σημαντικών θετικών εξελίξεων στην αγορά αλουμινίου, μεταξύ άλλων) και πλέον η πρόβλεψη όπως διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο, είναι ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να διπλασιαστούν έως το 2022.

Οι Βασικοί πυλώνες

Βασικοί πυλώνες για την ενεργειακή μετάβαση της MYTILINEOS παραμένουν:

  • οι ΑΠΕ, με την EDISON να προσβλέπει στην ολοκλήρωση της επένδυσης 1.5 GW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα με την παράλληλη ωρίμανση των 4.3 GW του παγκόσμιου BOT χαρτοφυλακίου της εταιρείας,
  • το «πρασίνισμα» του πρωτόχυτου αλουμινίου και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής του μέσω ΑΠΕ, μετά τη λήξη της τελευταίας σύμβασης με τη ΔEΗ και
  • ο διπλασιασμός της παραγωγής του ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτο), που απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας του πρωτόχυτου.

Μαρίνα Πρωτονοταρίου / mononews.gr