ΔΕΠΑ Υποδομών: Βελτιωμένες προσφορές ζητεί το ΤΑΙΠΕΔ

ΔΕΠΑ Υποδομών: Βελτιωμένες προσφορές ζητεί το ΤΑΙΠΕΔ
Πέμπτη, 02/09/2021 - 20:31

Αποσφραγίστηκαν σήμερα από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ οι οικονομικές προσφορές για την από κοινού πώληση με τα ΕΛ.ΠΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ σε συμφωνία με την ΕΛΠΕ αποφάσισε να εκκινήσει τη διαδικασία βελτιωμένων οικονομικών προσφορών.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.