ΕΡΓΟΤΕΜ: Μειοδότης για τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με την Πτολεμαΐδα V

ΕΡΓΟΤΕΜ: Μειοδότης για τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με την Πτολεμαΐδα V
Πέμπτη, 19/08/2021 - 20:26

Προχωρά ο διαγωνισμός που αφορά στον αγωγό που θα διασυνδέει την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας με την ομώνυμη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ (Πτολεμαΐδα V). Από τη διαγωνιστική διαδικασία μειοδότησε η εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΜ με ποσοστό έκπτωσης 32,34%. Δεύτερη ήρθε η εταιρεία ΑΒΑΞ με 31,65% και τρίτη η Μηχανική Περιβάλλοντος με 26,64%.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Αγωγός διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V της Δ.Ε.Η.”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.).

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 24.4 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 19.7 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου ενώ στις 18 του ίδιου μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη,. Η σύμβαση του έργου θα έχει διάρκεια 18 μηνών από την ημέρα υπογραφής της.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσα από κοινοτικούς και ίδιους πόρους. Πιο συγκεκριμένα θα διατεθεί το ποσό των 19.7 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 15.9 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ) απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει στα 4,96 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 4 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Το έργο συνιστάται σε προμήθεια εξοπλισμού και πλήρη εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς θερμότητας, για την διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της Δ.Ε.Η., αποτελούμενου από υπόγειους προμονωμένους χαλύβδινους αγωγούς με μόνωση από πολυουρεθάνη και εξωτερικό μανδύα από πολυαιθυλένιο, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 253, εγκατεστημένους εντός ορύγματος, απευθείας στο έδαφος, ονομαστικής διαμέτρου αγωγών DN700mm, συνολικού μήκους ορύγματος 11km περίπου. Το έργο παρουσιάζεται αναλυτικά στα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης.

Τα υπόλοιπα έργα τηλεθέρμανσης

Να υπενθυμίσουμε πως δεν πρόκειται για το πρώτο έργο τηλεθέρμανσης στην περιοχή καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η διπλή μονάδα τηλεθέρμανσης που κατασκεύασε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο Αμύνταιο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις διπλές μονάδες τηλεθέρμανσης ισχύος 15 MWh έκαστη που κατασκευάστηκαν στο Αμύνταιο. Οι μονάδες αυτές θα πραγματοποιούν μικτή καύση βιομάζας και λιγνίτη για να καλύψουν την ανάγκη για θερμική ισχύ των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, η οποία προέκυψε ύστερα από την απόσυρση των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου, ο οποίος τροφοδοτούσε την περιοχή επί σειρά ετών, λόγω της απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου έργου τηλεθέρμανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το εν λόγω έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια υψηλής τάσης, συνολικής θερμικής ισχύος 80MW, για τις ανάγκες της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. Οι δύο νέοι ηλεκτρικοί λέβητες, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, αναμένεται να τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς, απ’ όπου τροφοδοτείται με θερμό ατμό η τηλεθέρμανση της πόλης.

Πηγή michanikos-online.gr