ΡΑΕ: Ανάθεση μελέτης για τα περιθώρια εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Κρήτη

ΡΑΕ: Ανάθεση μελέτης για τα περιθώρια εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Κρήτη
Τρίτη, 17/08/2021 - 17:54

Στην ανάθεση μελέτης για τη διερεύνηση του νέου τρόπου λειτουργίας, των αναγκαίων εφεδρειών ισχύος, των περιθωρίων εγκατάστασης νέων μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης προχώρησε η ΡΑΕ.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 36.580 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση.

Όπως αναφέρεται επίσης, τo Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Κρήτης χαρακτηρίζεται ήδη από μεγάλο βαθμό διείσδυσης μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής (ΜΔΠ), παρόλη την αυτόνομη λειτουργία του και τους συνεπακόλουθους περιορισμούς ευστάθειας του δικτύου. Το νησί έχει αξιοσημείωτο δυναμικό ΑΠΕ (ηλιακό & αιολικό δυναμικό, βιομάζα, κ.λπ.) και ως εκ τούτου ο βαθμός εκμετάλλευσης και διείσδυσης του, δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, τόσο μέσω της πρώτης AC διασύνδεσης με περιορισμένη μεταφορική ικανότητα, όσο μέσω της δεύτερης και μεγαλύτερης DC διασύνδεσης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργία της διασύνδεσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνεισφορά της στην ευστάθεια και την αξιοπιστία του ΣΗΕ Κρήτης, καθώς και να εκτιμηθούν τα επιπλέον περιθώρια ένταξης και λειτουργίας συστημάτων παραγωγής όπως, αιολικά & φωτοβολταϊκά πάρκα, υβριδικοί σταθμοί και λοιπά σύγχρονα συστήματα παραγωγής. Η μελέτη στοχεύει (α) στην εξαγωγή συγκεκριμένων περιθωρίων ανά τεχνολογία και (β) στον καθορισμό των αντίστοιχων μεθόδων αξιολόγησης των ανωτέρω νέων συστημάτων παραγωγής, με γνώμονα την ομαλή ενεργειακή μετάβαση του ΣΗΕ Κρήτης και την μελλοντική ασφαλή αποδέσμευση από την λειτουργία των ακριβών και ρυπογόνων υφιστάμενων συμβατικών μονάδων.