ΔΕΠΑ Υποδομών: Το Σεπτέμβριο ο νέος ιδιοκτήτης

ΔΕΠΑ Υποδομών: Το Σεπτέμβριο ο νέος ιδιοκτήτης
Δευτέρα, 16/08/2021 - 12:50

Τον Σεπτέμβριο «κληρώνει» για τον νέο ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδομών. Το ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει την αξιολόγηση των νομιμοποιητικών εγγράφων, που συνοδεύουν τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές από την Italgas και την τσέχικη EP Investment Advisors, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα ή το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου η αποσφράγιση των προσφορών, που θα ανοίξει τον δρόμο για την ανάδειξη του πλειοδότη.

Οι οικονομικές προσφορές από τους εναπομείναντες δύο, από τους αρχικά έξι, υποψηφίους υποβλήθηκαν στις 15 Ιουλίου. Το πρώτο μέλημα για το ΤΑΙΠΕΔ είναι η εξέταση των νομιμοποιητικών εγγράφων, ώστε να ξεκαθαρίσει σε πρώτη φάση εάν έχουν συμμορφωθεί με τους όρους του διαγωνισμού πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών και οι δύο ενδιαφερόμενοι επενδυτές, για να αποκτήσουν, στη συνέχεια, το έννομο δικαίωμα να ανοιχθούν οι προσφορές τους.

Είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ προσοχή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, για να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις που θα πήγαιναν πίσω τον διαγωνισμό. Επειδή κρίθηκε στην πορεία η ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις, ο χρόνος αυτός μεγεθύνεται, αφού οι επενδυτές βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, δεν απέμεινε πολύ μεγάλο διάστημα για να διαπιστωθεί αν θα ανοιχθούν και οι δύο προσφορές, ή θα αποκλειστεί κάποια από αυτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ΤΑΙΠΕΔ να αποφασίσει να ζητήσει βελτιωτικές προσφορές, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί και άλλος χρόνος μέχρι την οριστική ανάδειξη του πλειοδότη. Έτσι κι αλλιώς, ο διαγωνισμός προβλέπεται να ολοκληρωθεί, με αισιόδοξες εκτιμήσεις, πριν από τα τέλη του έτους γιατί:

Ο πλειοδότης θα κληθεί να υποβάλει υποχρεωτικά και μία επιπλέον προσφορά για την εξαγορά του 49% της ΕΝΙ Gas e Luce, μετόχου σήμερα στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, «προίκα» της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, μαζί με την Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής και τη ΔΕΔΑ, ως θυγατρικές της.

Το σχέδιο σύμβασης για την εκχώρηση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα πρέπει να σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ θα απαιτηθεί και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Κομισιόν, Ανταγωνισμού και Ενέργειας. Αν συνυπολογίσει κανείς τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, αλλά και τις καθυστερήσεις που δεν είναι ασυνήθεις από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα είναι πράγματι επίτευγμα όλες αυτές οι διαδικασίες να κλείσουν πριν από το τέλος του έτους.

Μέτοχοι σήμερα στη ΔΕΠΑ Υποδομών είναι το ΤΑΙΠΕΔ με 65% και η ΕΛ.ΠΕ. με 35%. Η εταιρεία πωλείται στο σύνολο της, με τον πλειοδότη να αποκτά, εκτός από τις τρεις Εταιρίες Διανομής Αερίου, και τα δικαιώματα επί των δικτύων διανομής.

Συντάκτης Αθηνά Καλαϊτζόγλου, Πηγή euro2day.gr