Κομισιόν: Εξοικονομήθηκαν 22 εκατ. μεγαβατώρες λόγω των σχεδίων ανάκαμψης

Κομισιόν: Εξοικονομήθηκαν 22 εκατ. μεγαβατώρες λόγω των σχεδίων ανάκαμψης
Unsplash
Τρίτη, 19/09/2023 - 17:17

Περί τα 22 εκατομμύρια μεγαβατώρες (MWh) κατανάλωσης ενέργειας έχουν εξοικονομηθεί στην ΕΕ χάρη στην εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών.

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση της Κομισιόν, καθώς ενέκρινε σήμερα τη δεύτερη ετήσια έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του μεταρρυθμιστικού και επενδυτικού εργαλείου ύψους 800 δισ. EUR στο επίκεντρο του NextGenerationEU.

Η έκθεση δείχνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του ΜΑΑ για την αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας των κρατών μελών και την υλοποίηση του REPowerEU, το οποίο αποτελεί την απάντηση της ΕΕ στις δυσκολίες και στη διατάραξη της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκάλεσε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Υπογραμμίζει τα οφέλη αυτού του μοναδικού μέσου που βασίζεται στις επιδόσεις, στο πλαίσιο του οποίου η καταβολή των κονδυλίων της ΕΕ εξαρτάται από την επίτευξη συμφωνημένων οροσήμων και στόχων που ανταποκρίνονται στις ειδικές προκλήσεις των κρατών μελών και στις προτεραιότητες της ΕΕ. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διαφάνεια και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνεργάστηκαν στενά για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.

Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει λάβει 34 αιτήσεις πληρωμής από 21 κράτη μέλη και έχει εκταμιεύσει 153,4 δισ. ευρώ για την υλοποίηση των συμφωνημένων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τέσσερα αναθεωρημένα σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν κεφάλαια για το REPowerEU, ενώ 17 ακόμη αναθεωρημένα σχέδια βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Η έκθεση παραθέτει πολυάριθμα παραδείγματα τρόπων με τους οποίους η χρηματοδότηση του ΜΑΑ έχει συμβάλει στην υλοποίηση μετασχηματιστικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση και των έξι πυλώνων πολιτικής του ΜΑΑ. Έτσι, ο ΜΑΑ έχει προωθήσει σημαντικά την πρόοδο σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως η κλιματική και η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική δράση, η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνικοοικονομική και θεσμική ανθεκτικότητα. Τα αποτελέσματά του δεν γίνονται αισθητά μόνο σε κάθε κράτος μέλος, αλλά στηρίζουν την οικονομική σύγκλιση και την κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση.

Για παράδειγμα, πάνω από 6 εκατομμύρια άτομα έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ, 1,4 εκατομμύρια εταιρείες έχουν λάβει στήριξη, 5,8 εκατομμύρια άτομα έχουν ωφεληθεί από μέτρα προστασίας από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, και έχουν εξοικονομηθεί 22 εκατομμύρια μεγαβατώρες (MWh) κατανάλωσης ενέργειας χάρη στην εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών.

Καθώς η ανάπτυξη των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ σημειώνει διαρκή πρόοδο, η Επιτροπή συνέχισε να αντλεί με επιτυχία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού, έχοντας ως σήμερα εκδώσει πράσινα ομόλογα NextGenerationEU ύψους πάνω από 44 δισ. ευρώ.