ΡΑΑΕΥ: Παρατείνεται η διαβούλευση για τις χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΡΑΑΕΥ: Παρατείνεται η διαβούλευση για τις χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας
Unsplash
Παρασκευή, 08/09/2023 - 17:15

Παρατείνεται έως τις 18 Σεπτεμβρίου η διαβούλευση για τις χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η παράταση δόθηκε έπειτα από σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι, σε διαβούλευση τίθεται η εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την έγκριση

• της τροποποίησης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
• των προτεινόμενων νέων Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και
• των προτεινόμενων νέων Χρεώσεων και των Τελών EnExClear ως Φορέα Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς