8 με 10 Ιουνίου 2023 η 1η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας Forward Green

8 με 10 Ιουνίου 2023 η 1η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας Forward Green
Τρίτη, 30/05/2023 - 11:56

Η Forward Green αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΔΕΘ-HELEXPO με στόχο την καλλιέργεια μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης στη χώρα, βασισμένης στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης πρώτων υλών, δομικών υλικών, τεχνολογιών, ενέργειας, ανακύκλωσης και συσκευασίας.

Το εκθεσιακό και συνεδριακό γεγονόςForward Green (FG Expo), είναι μία πρωτοβουλία της HELEXPO που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης για τη χώρα, βασισμένη στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων για βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η νέα αυτή προσέγγιση για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρεται σε έναν κυκλικό σχεδιασμό, ο οποίος ξεκινά από τη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών, οδεύει προς την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση και εν τέλει, στην ανακύκλωση των προϊόντων που καταναλώνονται, αφήνοντας τα λιγότερα απόβλητα στο περιβάλλον.

Με την υποστήριξη της πολιτείας που θα πρέπει να επενδύσει ουσιαστικά στη βιώσιμη διαχείριση της οικονομίας και την επιτακτική ανάγκη, πλέον παγκοσμίως, να ακολουθηθούν πολιτικές και πρακτικές προσανατολισμένες στην πράσινη επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, η FG Expo φιλοδοξεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον δικτύωσης, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Πού απευθύνεται

Η1η Διεθνής Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία, Forward Green (FG Expo), απευθύνεται σε εταιρίες, φορείς, οργανισμούς και κυβερνητικούς παράγοντες που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης πρώτων υλών, δομικών υλικών, τεχνολογιών, ενέργειας, ανακύκλωσης και συσκευασίας, οι οποίες μέσα από καινοτόμες λύσεις και έξυπνες συνεργασίες, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην αύξηση της βιωσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.