Το ΕΣΠΑ θα δώσει το «παρών» στην έκθεση «Beyond 2023» στη Θεσσαλονίκη, 24-26 Μαΐου

Το ΕΣΠΑ θα δώσει το «παρών» στην έκθεση «Beyond 2023» στη Θεσσαλονίκη, 24-26 Μαΐου
Τρίτη, 23/05/2023 - 08:58

Η έκθεση BEYOND απευθύνεται σε τεχνολογικά ταλέντα, έξυπνα προϊόντα και χαρισματικούς ανθρώπους. Στοχεύει να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε τεχνολογικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή και να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Η παρουσία στην Beyond, έχει ως στόχο να ενημερώσει τους πολίτες, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων και τοπική κοινωνία, για τη συμβολή του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Τα εγκεκριμένα Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 διοχετεύουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικούς πόρους26,2 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας έμπρακτα τους εθνικούς στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, καθώς και τις νέες δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καινοτομικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, υποδομών, μεταφορών, περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων, βιοποικιλότητας, «καθαρής» ενέργειας, δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υγείας και ψυχικής υγείας, ποιοτικής εκπαίδευσης νέων, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και θαλάσσιας πολιτικής.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα 5,24 δισεκατομμύρια αφορούν δράσεις του στόχου πολιτικής 3:Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.

Ο Στόχος Πολιτικής 3 στοχεύει στον οικονομικό/ ψηφιακό μετασχηματισμό και μέσω αυτού ενισχύεται η συνδεσιμότητα με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και στηρίζεται η ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών.

Σας περιμένουμε στην έκθεση «Beyond 2023», στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Εγνατία Οδός 154, από τηνΤετάρτη 24 Μαΐου έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, από τις 10:00 έως τις 20:00.