Βράβευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τη διαδικτυακή πλατφόρμα electicitycostcalculator.gr

Βράβευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τη διαδικτυακή πλατφόρμα electicitycostcalculator.gr
Πέμπτη, 18/05/2023 - 14:01

Τοχρυσό και το χάλκινο βραβείογια την ηλεκτρονική πλατφόρμαwww.electricitycostcalculator.grαπέσπασε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στις δύο κατηγορίες που συμμετείχε στα βραβεία Energy Mastering Awards 2023.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Έξυπνο Ενεργειακό Λογισμικό» η ηλεκτρονική πλατφόρμα απέσπασε το χρυσό βραβείο, ενώ στην κατηγορία «Ενεργειακή Καινοτομία» απέσπασε το χάλκινο βραβείο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 καιτα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας ο οποίος δήλωσε:

«Εκπροσωπώντας τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διάκριση που αφορά το Εργαλείο Εκτίμησης Κόστους και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας, με επιμέρους υπολογισμούς για κάθε ηλεκτρική συσκευή ενός σπιτιού. Το εργαλείο αποτελεί μια καινοτόμα, διαδικτυακή εφαρμογή που έγινε σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών, γιατί ακριβώς αυτή ήταν η στόχευση μας: η εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών, κυρίως αυτή τη δύσκολη συγκυρία διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης. Θα παραμείνουμε πιστοί στον στόχο μας να υπηρετούμε το κοινωνικό συμφέρον και να δημιουργούμε εργαλεία και υπηρεσίες διευκόλυνσης των πολιτών».

Τοwww.electricitycostcalculator.grείναι μία πλατφόρμα στην οποία οι καταναλωτές διαλέγουν τις οικιακές συσκευές που διαθέτουν με ένα κλικ, εισάγουν τον χρόνο χρήσης κάθε συσκευής και επιλέγουν την τιμή κιλοβατώρας που προσφέρει ο Προμηθευτής τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπολογίσουν ένα ενδεικτικό ημερήσιο και μηνιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή είναι καινοτόμα καθώςυπολογίζειδιακριτά αλλά και συνολικά τη συνεισφορά πληθώρας οικιακών συσκευών στο τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας,δίνει επιλογέςγια χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης καιδιαχωρίζειτα κόστη προμήθειας από αυτά των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Έτσι, ο καταναλωτής αφενός ενημερώνεται ολοκληρωμένα για τη βέλτιστη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών και αφετέρου ενημερώνεται για τη σημασία της επιλογής συσκευών υψηλότερης ενεργειακής κλάσης.

rae1.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2023 - 14:05