Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Νέα ΑΦΜ στην είσοδο - Περισσότερες από 1.500 αιτήσεις την πρώτη ημέρα

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Νέα ΑΦΜ στην είσοδο - Περισσότερες από 1.500 αιτήσεις την πρώτη ημέρα
Παρασκευή, 12/05/2023 - 06:37

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης περισσότερες από 1.500 αιτήσεις είχαν γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτυπώνοντας το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει.

Άλλες 1.500 αιτήσεις ήταν υπό επεξεργασία. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα. Ο λόγος άλλωστε που επιλέχθηκε η υποβολή των αιτήσεων να γίνεται κλιμακωτά ήταν να αποφευχθούν τα προβλήματα με την πλατφόρμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Χθες ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2. Σήμερα για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4.

Για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Ύψος ενίσχυσης

Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα. Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του. Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης. Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

allazothermosifonagovgr