Οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις σήμερα κατά του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΝ

Οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις σήμερα κατά του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΝ
Δευτέρα, 20/03/2023 - 11:45

Σήμερα πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις12 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου, καθώς και παράσταση έξω από τη Βουλή στις 12:30 μ.μ. κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου

Οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις σήμερα κατά του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που μετατρέπει την Αρχή σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ανοίγοντας κερκόπορτα και στην ιδιωτικοποίηση του νερού, με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου: «Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο θα επιφέρει πλήγμα στην ανεξαρτησία της ΡΑΕ και ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην πλήρη αποδυνάμωσή της καθώς σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση της ήδη τραγικά υποστελεχωμένης Αρχής με προσωπικό.

Σημειώνεται πως μόνο το 22% των οργανικών θέσεων της ΡΑΕ καλύπτεται από μόνιμους υπαλλήλους ενώ η ανάθεση νέων, διευρυμένων αρμοδιοτήτων στην Αρχή που αφορούν στους κλάδους των υδάτων και των αποβλήτων, δημιουργεί αυξημένες εργασιακές ανάγκες.

Διεκδικούμε, μεταξύ άλλων:

• πρόβλεψη επαρκών θέσεων εργασίας,

• διατήρηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας στον κλάδο της ενέργειας, και

• θέσπιση ειδικής πρόσθετης αμοιβής/αποζημίωσης για όλο το προσωπικό της ΡΑΕ ανεξαρτήτως της θέσης, σχέσης ή σύμβασης εργασίας του».