Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Η ενημέρωση των ομολογιούχων της εταιρείας

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Η ενημέρωση των ομολογιούχων της εταιρείας
eurokinissi
Πέμπτη, 26/01/2023 - 18:58

Τους ομολογιούχους της, ενημέρωσε η εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 κατά τη συνέλευση της 25ης Ιανουαρίου του 2023.

Η ενημέρωση αφορούσε μεταξύ άλλων στην πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε αναλυτικά:

«Η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων Δανειστών ή των αντιπροσώπων τους, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του «ΚΟΔ» έκδοσης 22/12/202, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε (4.075.000) ευρώ.
Με την από 10/01/2023 πρόσκληση, στη συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ομολογιούχοι- που αντιπροσωπεύουν το 61% του συνόλου των 4.075 ομολογιών, ήτοι 2495 ομολογίες.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Πρόγραμμα «ΚΟΔ» απαρτία και πλειοψηφία, η Εταιρεία προχώρησε σε ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο του επιχειρηματικού της σχεδίου για το οποίο συνάφθηκε το «ΚΟΔ».

Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων οι εκπρόσωποι της Εταιρείας αναφέρθηκαν στις οικονομικές επιδόσεις της κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2022, καθώς και στις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, την διαμόρφωση των τιμών ενέργειας και τις εκτιμήσεις τους επί των συνθηκών που θα επικρατήσουν το προσεχές μέλλον στην εγχώρια και διεθνή αγορά ενέργειας.

Δεν υπήρχαν θέματα προς ψήφιση και η συνέλευση ολοκληρώθηκε στις 11:58».