Μεγάλη συμμετοχή δικαιούχων στο πρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς»

Μεγάλη συμμετοχή δικαιούχων στο πρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς»
Τρίτη, 06/12/2022 - 11:33

Υλοποιείται απρόσκοπτα με τη συμβολή της ΑΑΔΕ.

Μεγάλο είναι τοενδιαφέρον που ήδη εκδηλώνεται πανελλαδικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμαςhttps://zestasia.helleniq.gr,για συμμετοχή στη νέα σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνηςπου ανέλαβεη HELLENiQ ENERGY,προσφέρονταςδωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε πολυπληθείς οικογένειες, μεχαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Ήδη, μέσα στα πρώτα εικοσιτετράωρα υλοποίησης της δράσηςέχει κατατεθεί πολύ σημαντικός αριθμός αιτήσεων, οι οποίες βρίσκονται υπό επεξεργασία.

ΤοΠρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς», στο οποίο συμμετέχουν οι θυγατρικέςτου Ομίλου εταιρείεςΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, υλοποιείται σεσυνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας τηνπολύτιμη στήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

«Θα ήθελανα ευχαριστήσω την ΑΑΔΕκαι το προσωπικό της, αλλά και τον Διοικητή της κ. Γιώργο Πιτσιλή, για τη συνδρομή τους στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Η συμμετοχή τους και η πιστοποίηση των δικαιούχων,είναι σημαντικός παράγοντας διασφάλισης της διαφάνειαςτης διαδικασίας»,επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Υπενθυμίζεται ότι,με σκοπό να έχουμε όλοι ένα ζεστό σπίτι τις φετινές γιορτές, η HELLENiQ ENERGY προσφέρειέως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟσε πολυμελείςοικογένειες που έχουν τέσσερα ή και περισσότερα παιδιάκαι χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Για μία οικογένεια με 4 παιδιά,το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 20.500€, ενώ αυξάνεται κατά 2.626€ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των τεσσάρων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλοποιημένη. Οι χρήστες της πλατφόρμαςhttps://zestasia.helleniq.grμπορούνμε την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) και τουΑριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματοςτης φορολογικής τους κατοικίας, να συνδέονται αυτόματα με τον ιστότοπο τηςΑΑΔΕ,η οποία ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος 2021, ενώακολούθως ενημερώνει την HELLENiQ ENERGY.Υπενθυμίζεται ότι, ηδιαδικασία υποβολής των αιτήσεωνπου ξεκίνησε την 1η Δεκέμβρη,θα διαρκέσει έως τις 31/12/2022.