Το Fuel Pass «αποκάλυψε» τα ανασφάλιστα οχήματα

Το Fuel Pass «αποκάλυψε» τα ανασφάλιστα οχήματα
Τετάρτη, 24/08/2022 - 15:17

Υπενθυμίζεται ότι μια από τις προϋποθέσεις για την είσπραξη του Fuel Pass είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Αύξηση των ασφαλίσεων οχημάτων εντοπίζει το τελευταίο διάστημα η ασφαλιστική αγορά και όπως σχολιάζουν στελέχη της στο iEnergeia.gr, δεν αποκλείεται αυτή η αύξηση να συνδέεται, αφενός μεν, με την είσοδο στην ασφαλιστική αγορά στόλου ενοικιασμένων ΙΧ αυτοκινήτων αφετέρου με την οικονομική βοήθεια που δίνει το Fuel Pass.

Υπενθυμίζεται ότι μια από τις προϋποθέσεις για την είσπραξη του Fuel Pass είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του Fuel Pass II;

Το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Fuel Pass II;

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την 1/9/2022.

Πώς εκδίδω το Fuel Pass ΙΙ;

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet / myaade). Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Εφόσον επιλέξει ως μέθοδο χορήγησης την «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στον οποίο ο αιτούμενος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται για τον ΑΦΜ τους.

Προσοχή: η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια, εγκυρότητα και ταυτότητα των στοιχείων που δηλώνονται (τηλέφωνο & email) σε σχέση με τον αληθή κάτοχο των κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet). Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο δικαιούχος από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών σύνδεσής του ή αστοχία των συστημάτων του.