Φυσικό αέριο: Χαμηλό πενταετίας στην κατανάλωση τον Μάρτιο- Πρωταγωνίστρια η βιομηχανία

Φυσικό αέριο: Χαμηλό πενταετίας στην κατανάλωση τον Μάρτιο- Πρωταγωνίστρια η βιομηχανία
Πέμπτη, 13/04/2023 - 06:47

Καταλυτικό ρόλο ως προς τη μείωση της κατανάλωσης έπαιξε η βιομηχανία και ακολουθούν η ηλεκτροπαραγωγή και τα δίκτυα διανομής.

Αχρείαστη τελικά αποδείχθηκε η εξαίρεση που ζήτησε και πήρε η Ελλάδα από την Κομισιόν ώστε να υπολογίζει την υποχρεωτική μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και όχι με το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Και αυτό γιατί όχι μόνο έπιασε τον στόχο του -15% που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση για το οκτάμηνο Αυγούστου 2022 – Μαρτίου 2023 αλλά πέτυχε ιστορικό χαμηλό οκταετίας στο οκτάμηνο και πενταετίας τον Μάρτιο.

Καταλυτικό ρόλο ως προς τη μείωση της κατανάλωσης έπαιξε η βιομηχανία και ακολουθούν η ηλεκτροπαραγωγή και τα δίκτυα διανομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, που αναλύει το Green Tank, κατά την οκτάμηνη περίοδο η Ελλάδα με συνολική κατανάλωση 32.9 TWh εμφάνισε μείωση κατά 31,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάσημα και κατά 20,9% σε σχέση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων οκταμήνων της προηγούμενης πενταετίας.

Επιπλέον, όλες οι τελικές χρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές ποσοστιαίες μειώσεις συγκριτικά με την ίδια οκτάμηνη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρωτοστατεί η βιομηχανία (-44.6%) και ακολουθούν η ηλεκτροπαραγωγή (-31.9%) και τα δίκτυα διανομής (-28.2%). Oι ποσοστιαίες μειώσεις στις τελικές χρήσεις είναι αντίστοιχες και ως προς τον μέσο όρο πενταετίας, με τη βιομηχανία, την ηλεκτροπαραγωγή και τα δίκτυα διανομής να εμφανίζουν μειώσεις κατά 67.3%, 14.8% και 13.8 %, αντίστοιχα.

Βουτιά στην κατανάλωση Μαρτίου

Πτώση κατά 42,5% σημείωσε η κατανάλωση των Μάρτιο φέτος σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022. Όπως σημειώνει στην έκθεσή του το Green Tank, πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη μηναία μείωσε σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους από την έναρξη του πολέμου, μετά τον Οκτώβριο (-50.1%) και τον Απρίλιο του 2022 (-46.1%). Συμπληρώθηκαν έτσι 12 μήνες στη σειρά όπου παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Απρίλιος 2022-Μάρτιος 2023). Επιπλέον, αθροιστικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2023, η κατανάλωση ορυκτού αερίου μειώθηκε κατά 33.9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 25.4% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας.

Σχετικά με την κατανομή της κατανάλωσης αερίου στις τελικές χρήσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2023, η μεγάλη μείωση της χρήσης αερίου για ηλεκτροπαραγωγή περιόρισε και το μερίδιό της στις τελικές χρήσεις στο 56.1% (από 73.5% κατά τη διάρκεια του 2022). Αντίθετα, τα δίκτυα διανομής αύξησαν το μερίδιο τους στο 37.9% το πρώτο τρίμηνο του 2023 (21.5% για ολόκληρο το 2022), ενώ το μερίδιο της βιομηχανίας παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με 6% (5% το 2022).

Στο 68,1% το μερίδιο LNG στις εισαγωγές

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων αναφορικά με τις εισαγωγές από τις τέσσερις πύλες εισόδου της χώρας, τον Μάρτιο του 2023, προκύπτει ότι οι εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία που καλύπτουν εγχώρια κατανάλωση ήταν μόλις 0.28 TWh, μειωμένες κατά 87.3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022 και έχοντας μερίδιο μόλις 6.5% στις εισαγωγές τον ίδιο μήνα. Επίσης, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2022, οι εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG) μέσω της πύλης της Αγίας Τριάδας εμφάνισαν μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (-6.9%). Ωστόσο, το LNG αποτέλεσε και αυτόν τον μήνα με διαφορά την κύρια πηγή αερίου για τη χώρα με 2.96 TWh, και μερίδιο 68.1% των συνολικών φυσικών ροών αερίου που εισήγαγε η Ελλάδα. Μεγάλη μείωση σημείωσαν και οι εισαγωγές από τον ΤΑΡ μέσω Νέας Μεσημβρίας συγκριτικά με τον Mάρτιο του 2022 (-30.3%) συνεισφέροντας 0.87 ΤWh και καταλαμβάνοντας μερίδιο 20.1%, ενώ πολύ χαμηλή ήταν η ποσότητα που εισήχθη από την Τουρκία μέσω Κήπων (0.23 ΤWh και μερίδιο 5.4%).

Αθροιστικά για το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι εισαγωγές LNG μέσω της Αγίας Τριάδας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας με 10.27 TWh – μια αύξηση 11.3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 – και μερίδιο 72.4%. Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατά 30.3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ, οι οποίες με 2.65 TWh και μερίδιο 18.7%, συνέχισαν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν ωστόσο οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση, καθώς συρρικνώθηκαν κατά 85.9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Έτσι, με μόλις 0.76 TWh και μερίδιο 5.4% μεταξύ των τεσσάρων πυλών εισόδου, το ρωσικό αέριο που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας της χώρας. Τέλος, τη χαμηλότερη συνεισφορά εξακολουθεί να έχει το αέριο που εισάγεται από την Τουρκία μέσω της πύλης των Κήπων, με μόλις 0.5 TWh και μερίδιο 3.5% κατά τους 3 πρώτους μήνες του 2023.