Επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου σε Τορίνο και Στρασβούργο

Επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου σε Τορίνο και Στρασβούργο
Eurokinissi
Τετάρτη, 18/01/2023 - 18:26

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ο καινοτόμος βελγικός όμιλος PUNCH που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη συστημάτων πρόωσης και ελέγχου για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 40 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν κυρίως στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τορίνο της Ιταλίας και, σε μικρότερο βαθμό, στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Οι πόροι που διατίθενται από την ΕΤΕπ, με την υποστήριξη εγγύησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, θα επιτρέψουν στον όμιλο PUNCH να αναπτύξει τεχνολογίες για υδρογονοκίνητους κινητήρες και συναφή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (κυψέλες καυσίμου) για ιδιωτικά, εμπορικά και βιομηχανικά οχήματα, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.