Οι επιπτώσεις του IGB στην Αγορά Φυσικού Αερίου της ΝΑ Ευρώπης στο Monthly Analysis του IENE

Οι επιπτώσεις του IGB στην Αγορά Φυσικού Αερίου της ΝΑ Ευρώπης στο Monthly Analysis του IENE
Παρασκευή, 09/12/2022 - 12:03

Καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία προκλήθηκε κυρίως από την διακοπή της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία και τις παρατηρούμενες ελλείψεις ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ είναι πρόθυμη να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου της, αποτελώντας μάλιστα κορυφαία προτεραιότητα.

Την 1η Οκτωβρίου του 2022, η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), που μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, ήταν ανακούφιση για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, καθώς αναμένεται να μειώσει την περιφερειακή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε επίσης ένα αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία ότι τα νοικοκυριά δεν θα «παγώσουν» τον χειμώνα, ενώ ταυτόχρονα δείχνει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στην ενεργειακή εξάρτηση της Ρωσίας.

Αναμφίβολα, ο IGB αλλάζει τον χάρτη του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικότερα στα Βαλκάνια. Η ευκαιρία της περιοχής να διασυνδεθεί ακόμη περισσότερο με τα δίκτυα φυσικού αερίου της ΝΑ και της Κεντρικής Ευρώπης και να γίνει κόμβος φυσικού αερίου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατασκευής και λειτουργίας μιας σειράς έργων υποδομής φυσικού αερίου που βρίσκονται τώρα στο σχεδιασμό ή στη φάση υλοποίησης.

Στην τελευταία Μηνιαία Ανάλυσή του (βλέπεεδώ), το IENEεστιάζει στη στρατηγική σημασία του IGB και στο πώς μπορεί να γίνει ένα σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Βουλγαρία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, παρέχοντας εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου και βοηθώντας επίσης στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας γειτονικών χωρών. Ο IGB μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως εμβληματικό έργο και ως βέλτιστη πρακτική για την υλοποίηση διαφόρων άλλων τέτοιων έργων υποδομής φυσικού αερίου που βρίσκονται επί του παρόντος στο σχεδιασμό ή στη φάση υλοποίησης.