Αποτελέσματα διαβούλευσης ΡΑΕ για τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές

Αποτελέσματα διαβούλευσης ΡΑΕ για τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές
Τετάρτη, 23/11/2022 - 10:14

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 16 Νοεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημ/νία αποστολής: 20.11.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-340895

Αποστολέας:ΔΕΗ